Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
09 paĽdziernik 2015
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Przemówienie prof. Piotra Czaji wygłoszone podczas uroczystego posiedzenia Senatu AGH z okazji Barbórki 2014 – 12 grudnia 2014

Magnificencjo Panie Rektorze,
Wysoki Senacie,
Panie Wojewodo,
Drodzy państwo Prezesi i Dyrektorzy,
Dostojni Goście

Cały artykuł
Górnictwo XXI wieku

Styczniowy Biuletyn zwyczajowo poświęcamy górnictwu. Tym razem na temat wydania wybraliśmy górnictwo odkrywkowe. Piszemy o historii tej gałęzi przemysłu w Polsce w ostatnim półwieczu oraz perspektywie jej rozwoju na następnych kilkadziesiąt lat

Cały artykuł