Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
28 maj 2023

XLIX Sesja Studenckich Kół Naukowych

Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

10 maja 2012 – Sesja

Sekcje tematyczne

– Akustyki, Biomechaniki i Bioinżynierii

– Automatyki i Automatyzacji Procesów

– Ceramiki i Inżynierii Materiałowej

– Elektroniki

– Elektroniki Przemysłowej

– Elektrotechniki i Elektroenergetyki

– Elektrotermii

– Ergonomii

– Fizyki

– Informatyki

– Informatyki Stosowanej

– Inżynierii Metali

– Inżynierii Produkcji

– Inżynierii Spajania

– Maszyn i Urządzeń Technologicznych

– Metaloznawstwa i Inżynierii Powierzchni

– Metalurgii i Recyklingu

– Odlewnictwa

– Przedsiębiorczości, Jakości, Zarządzania i Finansów

– Przeróbki Plastycznej Metali

– Robotyki i Mechatroniki

– Techniki Cieplnej, Energetyki i Ochrony Środowiska

– Telekomunikacji i Technologii Informacyjnych

oraz

– Staszicowska (w ramach sesji naukowej poświęconej pamięci Stanisława Staszica patrona AGH).

17 maja 2012 – Sesja Laureatów

Szczegółowe informacje:
http://home.agh.edu.pl/~kolanauk/ph/