Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
10 czerwiec 2023

Kalendarium rektorskie

9 marca 2012

• Zebranie grupy roboczej ustalającej strategię i mapę drogową dla CC Poland Plus.

15 marca 2012

• Zebranie Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk.

• Spotkanie Prezydium KRASP na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

16 marca 2012

• „Rynek oczami studentów” – spotkanie ze studentami organizowane przez NZS AGH.

• Uroczyste obchody Nowego Roku Kurdyjskiego organizowane przez p. Ziyada Raoofa – pełnomocnika Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce.

18–20 marca 2012

• Wizyta w Narodowym Uniwersytecie Technicznym Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku na Ukrainie związana z nadaniem tytułu Profesora Honorowego prof. Antoniemu Tajdusiowi, Rektorowi AGH oraz prof. Wojciechowi Góreckiemu.

19 marca 2012

• International DAY w AGH (5 urodziny) – wydarzenie mające na celu promocję programów stypendialnych tj. LLP Erasmus, Vulcanus in Japan, SMILE, CEEPUS, zarówno wyjazdów na studia, jak i praktyki oraz zapoznanie studentów AGH z międzynarodową działalnością Uczelni.

21 marca 2012

• Uroczyste posiedzenie Senatu z okazji nadania tytułu Profesora Honorowego AGH prof. K. Sztabie.

22 marca 2012

• Wręczenie nagród laureatom konkursu „Pokaż swoje wnętrze”.

• Spotkanie z Panią nadkomisarz Małgorzatą Ciesielską, Ekspertem Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Tematem spotkania była sprawa funkcjonowania i bezpieczeństwa Uczelni w czasie trwania „EURO 2012”.

• Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy AGH a Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego. Zawarta umowa ma na celu m.in. wzmocnienie działań na rzecz dostępu osób niepełnosprawnych do edukacji na poziomie wyższym oraz efektywną pomoc w ich późniejszym wejściu na rynek pracy.

• Konferencja naukowa „Węgiel brunatny – istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski” w Bełchatowie.

27 marca 2012

• Konferencja „Szkoła Górnictwa Odkrywkowego”.

• Konferencja subregionalna nt. rozwoju Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego – Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

• Spotkanie w sprawie oryginalnych technologii eksploatacji gazu łupkowego w Polsce – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

28 marca 2012

• Uroczyste otwarcie „Centrum Informatyki”.

• Wizyta przedstawicieli z Norwegian Institute for Air Research (NILU). Celem wizyty było omówienie warunków utworzenia oddziału Instytutu w Krakowie we współpracy z AGH.

29 marca 2012

• Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom UNESCO w AGH.

• Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy AGH a Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.

• XXXV. edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej (29–30 marca 2012, Wałbrzych), której organizatorem jest AGH, a gospodarzami bieżących zawodów byli: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu wraz z Zespołem Szkół Politechnicznych „ENERGETYK” i Zespołem Szkół Nr 5 im. M.T. Hubera.

30 marca 20

• Dzień Otwarty AGH.

12 kwietnia 2012

• Posiedzenie Sekcji V Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego, Warszawa.