Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
25 marzec 2023

Studentka AGH pierwszą Polką z prestiżowym stypendium w Hongkongu

Po raz pierwszy w historii studentka z Polski otrzymała prestiżowe stypendium naukowe „Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS)”. Laureatką konkursu została Aleksandra Ziaja z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, która trzyletni staż odbędzie na jednej z najlepszych uczelni technicznych w Azji The Hong Kong Polytechnic University.

„Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS)” to prestiżowe stypendium (tegoroczny nabór jest trzecim w historii, wyniki ogłoszono 30 marca), utworzone przez Research Grants Council (RGC). Ma ono na celu m.in. przyciągnięcie najzdolniejszych studentów z całego świata do Hongkongu i realizowania tam studiów doktoranckich w światowej klasy instytucjach badawczych. Stypendium przeznaczone jest dla młodych naukowców prowadzących badania w różnorodnych dziedzinach: począwszy od nauk humanistycznych i społecznych, poprzez nauki medyczne, na biotechnologii skończywszy. Kandydaci oprócz bogatego dorobku naukowego powinni wykazać się umiejętnościami komunikacyjnymi i łatwością nawiązywania relacji interpersonalnych, a także zdolnościami przywódczymi.

fot. Zbigniew Sulima

Do trzeciej edycji programu stypendialnego, rozpoczętego w październiku 2011 roku, zakwalifikowało się 165 uczestników z 32 krajów, w tym tylko jedna osoba z Polski. Najwięcej uczestników pochodzi z Azji (aż 129), zaś stypendystami z Europy będzie 25 osób. Warto zaznaczyć, iż pokonali oni ogromną konkurencję: w tym roku łącznie napłynęło ponad 4 tysiące aplikacji ze 117 krajów. Młodzi naukowcy będą kontynuować studia m.in. w takich uczelniach jak City University of Hong Kong, The Chinese University of Hong Kong czy The Hong Kong Polytechnic University. Studentka V roku mechatroniki w języku angielskim z AGH otrzymała stypendium właśnie na tej ostatniej uczelni (106 miejsce na świecie w rankingu Webometrics, 177 miejsce w QS World University Rankings 2011).

Aleksandra Ziaja kontynuować będzie w Hongkongu prace badawcze dotyczące detekcji uszkodzeń w różnorodnych konstrukcjach (m.in. mostach czy budynkach), będące przedmiotem jej pracy magisterskiej, realizowanej pod opieką prof. Tadeusza Uhla i prof. Wiesława Staszewskiego. W ramach HKPFS, podobnie jak wszyscy laureaci, otrzymywać będzie ona miesięczne stypendium w wysokości około 2600 $, a także około 1300 $ na pokrycie kosztów związanych z realizacją badań naukowych.

ZIIP