Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
20 marzec 2023

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

– podpisanie porozumienia o współpracy

29 marca 2012 roku na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN.

Celem porozumienia jest nawiązanie długoterminowej współpracy pomiędzy stronami w zakresie wspólnego kształcenia na poziomie studiów doktoranckich i magisterskich, wzajemnego świadczenia usług pomiarowych unikalnymi metodami badawczymi, wspólnego organizowania konferencji naukowych, badań strukturalnych siloksanów i silseskwioksanów, syntezy związków zawierających wiązanie krzem-tlen.

fot. Zbigniew Sulima

CBMiM PAN należy do sieci instytutów Polskiej Akademii Nauk i jest placówką naukową uznaną w międzynarodowym środowisku naukowym. CBMiM prowadzi badania w zakresie nauk ścisłych (chemii organicznej, chemii bioorganicznej oraz chemii i fizyki polimerów) ze szczególnym ukierunkowaniem na prace w zakresie inżynierii materiałów (synteza zaawansowanych materiałów zarówno nisko-, jak i wysokocząsteczkowych o budowie kontrolowanej na poziomie mikro i nanorozmiarów). Prowadząc badania naukowe na wysokim światowym poziomie CBMiM PAN zapewnia wysoki poziom kształcenia i rozwoju kadry naukowej. CBMiM realizuje projekty badawcze w ramach programów Komisji Europejskiej, programów operacyjnych oraz grantów MNiSW i NCN. Jest również uczestnikiem i koordynatorem sieci naukowych. Wspiera wszelkie działania mające na celu tworzenie silnych zespołów badawczych: międzywydziałowych, międzyuczelnianych i międzynarodowych.

fot. Zbigniew Sulima

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez prof. Stanisława Słomkowskiego – Dyrektora CBMiM PAN i prof. Marka Potrzebowskiego – Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych CBMiM PAN oraz prof. Antoniego Tajdusia – Rektora AGH i prof. Mirosława Handke – Kierownika Katedry Chemii Krzemianów i Związków Wielocząsteczkowych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Koordynatorzy umowy: ze strony CBMiM PAN – prof. Stanisław Słomkowski, ze strony AGH – prof. Mirosław Handke.

Agnieszka Wójcik
Centrum Transferu Technologii

fot. Zbigniew Sulima