Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
20 marzec 2023

Seminarium w ramach programu studiów doktoranckich Clean Coal Technologies

6 marca 2012 roku, w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyło się spotkanie z uczestnikami studiów doktoranckich KIC InnoEnergy Clean Coal Technologies, których zagadnienia skupiają się m.in. wokół efektywności energetycznej, technologii CCS, tworzeniu nowych materiałów dla ogniw paliwowych czy gazyfikacji węgla. Spotkanie miało charakter krótkiego seminarium, podczas którego zaproszeni goście wygłosili referaty obejmujące swoją tematyką zakres programowy studiów.

Swoją obecnością na seminarium zaszczycili zebranych m.in: prof. Tomasz Szmuc, Prorektor ds. Nauki AGH, prof. Jerzy Niewodniczański, doradca Spółki PGE EJ 1 odpowiedzialnej za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, były delegat do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Paulina Piwowarczyk, reprezentująca Spółkę Kwant, zajmującą się wdrażaniem systemów do optymalizacji spalania w kotłach energetycznych i paleniskach przemysłowych, Diego Pavia, Prezes Zarządu KIC InnoEnergy SE (Węzeł Wiedzy i Innowacji, pod którego auspicjami uruchomione zostały studia doktoranckie), prof. Teresa Grzybek, odpowiedzialna za studia doktoranckie w obszarze Clean Coal Technologies oraz dr inż. Rafał Mrówka Prezes Zarządu Spółki CC POLAND PLUS (polskiego centrum KIC InnoEnergy).

fot. Zbigniew Sulima

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Spółki CC Poland Plus pan Rafał Mrówka. Witając uczestników seminarium, przybliżył ideę działania we Wspólnocie Wiedzy i Innowacji KIC InnoEnergy SE, której fundamentem, oprócz realizacji projektów edukacyjnych, jest również działanie w obszarach projektów innowacyjnych oraz rozwijania przedsiębiorczości.

Następnie głos zabrała Paulina Piwowarczyk, która przedstawiła referat na temat optymalizacji spalania oraz redukcji emisji NOx z kotłów energetycznych.

Z dużym zainteresowaniem spotkało się wystąpienie profesora Niewodniczańskiego, który skupił się na niezwykle aktualnym problemie energetyki jądrowej w Polsce i na świecie. Przedstawiona została bieżąca sytuacja europejskiej oraz światowej energetyki jądrowej oraz planowane kierunki rozwoju.

fot. Zbigniew Sulima

Jako doradca współpracujący przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, profesor wyeksponował zarówno możliwości (stabilność cen, stosunkowo łatwy rynek surowcowy, bezpieczeństwo energetyczne), jak i zagrożenia (kwestia odpadów radioaktywnych), jakie niesie ze sobą tego typu przedsięwzięcie.

Podsumowując seminarium, pan Diego Pavia scharakteryzował działania KIC InnoEnergy SE, które zostały określone jako sprzyjające rozwojowi i integracji w obszarach edukacji, badań i technologii oraz innowacji, jak również mające na celu wzmacnianie kultury innowacji i przedsiębiorczości.

fot. Zbigniew Sulima

Nieprzypadkowo na pierwszym miejscu wymieniona została edukacja. Oczywistym jest, iż w centrum projektów innowacyjnych, obok nowoczesnych technologii, znajdują się utalentowani ludzie. Wsparcie, które oferuje KIC InnoEnergy SE, może stać się trampoliną do kariery, która w przyszłości doprowadzi do rozwoju technologii innowacyjnych. Dla studentów studiów doktoranckich oferta Partnerów KIC InnoEnergy zawiera między innymi: stypendium w wysokości ponad 1000 EUR miesięcznie, realizacji programu studiów w wielu krajach EU, kursy przedsiębiorczości realizowane przez renomowane europejskie szkoły biznesowe tj. ESADE z Barcelony, ścisła współpraca z przemysłem podczas realizacji prac badawczych.

Działania z zakresu projektów edukacyjnych są wykonywane równolegle z działaniami w zakresie projektów biznesowych i innowacyjnych, co pozwala na wspieranie kultury przedsiębiorczości oraz budowania kompetencji. W 2012 roku zostanie uruchomiony program studiów magisterskich (MSc) w zakresie Clean Coal Technologies. AGH wraz z Politechniką Śląską jest koordynatorem tego przedsięwzięcia. Oferta dla studentów drugiego stopnia także zawiera między innymi: stypendia, podwójne dyplomy, realizację programu studiów w wielu krajach EU, kursy przedsiębiorczości.

Dominik Śmiertka