Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
20 marzec 2023

Od Redaktora

To już ostatnie zimowe zdjęcia w Biuletynie w tym roku akademickim, być może i w roku kalendarzowym, ale to dopiero nam objawi grudzień. Zima skończyła się już na szczęście nie tylko faktycznie, ale nawet i astronomicznie co mi osobiście bardzo się podoba.

Niezależnie od pory roku ruszyła na wszystkich wyższych uczelniach w naszym kraju procedura wyborcza. Senat AGH 15 lutego podjął ustalenia dotyczącego kalendarza wyborczego i wszelkich z wyborami związanych przedsięwzięć i dokumentów, rozpoczynając w ten sposób wybory władz akademickich na kadencję 2012 2016. W momencie kiedy ten Biuletyn zejdzie z maszyn drukarskich będą znani kandydaci do najwyższej funkcji w AGH i niedługo później UKE dokona wyboru o czym będziemy informować na łamach.

W dniach 7 i 8 marca odbyło się zebranie Komitetu Budowy Maszyn PAN. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki i zgromadziło całą plejadę znakomitych uczonych reprezentujących różne dyscypliny nauki o czym można przeczytać na s. 4–5.

Władze AGH podpisały kolejne umowy o współpracy, tym razem z firmą DELPHI (s. 6) i z Uniwersytetem Papieskim JP II w Krakowie (s. 10).

6 marca odbyło się Seminarium w ramach programu studiów doktoranckich Clean Coal Technologies, podczas którego goszczono pana Diego Pavia, Prezesa Zarządu KIC InnoEnergy, a szczegóły można znaleźć na s. 8.

Wielkim sukcesem zakończył się występ studentów AGH w RobotChallenge 2012 w Wiedniu! Zachęcamy do przeczytania tekstu ze s. 9 i obejrzenia zdjęć na s. 36.

W dniu 21 marca Rektor AGH prof. A. Tajduś wręczył godność Profesora Honorowego AGH prof. Kazimierzowi Sztabie. Laudację poświęconą profesorowi opublikowaliśmy na s. 12, a fotografie z uroczystości na s. 2.

O odzyskiwaniu energii ze spalin warto poczytać na s. 16 i 17.

Tym razem publikujemy aż dwa wspomnienia o ludziach, którzy odeszli. O profesorze Bohdanie Dziunikowskim na s. 21–24 i Wspomnienie o profesorze Janie Jewulskim na s. 24 i 25.

Niedługo kolejne Krakowskie Dni Integracji s. 31.

O pucharze Dziekana WIMiRu i Mistrzostwach AGH w narciarstwie alpejskim piszemy na końcu numeru.

Zbigniew Sulima

fot. A. Cieśla