Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
20 marzec 2023

XXV KONKURS O NAGRODĘ IMIENIA PROFESORA WŁADYSŁAWA TAKLIŃSKIEGO

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

ogłasza

XXV KONKURS
O NAGRODĘ IMIENIA PROFESORA WŁADYSŁAWA TAKLIŃSKIEGO
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki.

W Konkursie mogą wziąć udział nauczyciele akademiccy Akademii Górniczo-Hutniczej.
Kandydatów do Konkursu zgłaszają rady wydziałów oraz ich odpowiedniki w jednostkach pozawydziałowych.

Szczegółowy Regulamin Konkursu zawarty jest
w Uchwale Senatu AGH
nr 181/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r.

Wnioski należy składać w Sekretariacie
Prorektora ds. Ogólnych AGH do dnia 30 kwietnia 2012 r.

Przewodniczący Jury
prof. dr hab. inż. Jan Kusiak