Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
04 luty 2023

Zamek Królewski na Wawelu

– podpisanie porozumienia o współpracy

W dniu 20 lutego 2012 roku na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy z Zamkiem Królewskim na Wawelu – Państwowymi Zbiorami Sztuki.

Porozumienie o współpracy ma na celu wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego akademii oraz potencjału i pozycji Zamku Królewskiego na Wawelu dla dalszych działań służących dobru obu stron. Strony zamierzają podjąć współpracę między innymi w zakresie organizowania i udziału w stałych szkoleniach i kursach specjalistycznych, wprowadzania rozwiązań technicznych i organizacyjnych, uzgadniania tematów prac badawczych.

fot. Stanisław Malik

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki jest narodową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Narodowych Instytucji Kultury oraz w Państwowym Rejestrze Muzeów. Zamek działa na podstawie statutu nadanego przez Ministra Kultury. Zamek Królewski na Wawelu jest muzeum o charakterze rezydencji historycznej, a jego celem jest zachowanie zabytkowej substancji Wawelu jako najwyższej rangi pomnika historii, ideowe odtworzenie przeszłości Wawelu w jej wielorakich aspektach oraz szerokie włączenie powyższych wartości w obieg kultury narodowej.

fot. Stanisław Malik

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez prof. Jana Ostrowskiego – Dyrektora ZKW oraz prof. Antoniego Tajdusia – Rektora AGH.

Koordynatorzy umowy: ze strony ZKW – dr Beata Kwiatkowska-Kopka, ze strony AGH – prof. Tadeusz Mikoś.

Agnieszka Wójcik
Centrum Transferu Technologii

fot. Stanisław Malik