Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
28 styczeń 2023

Studenci WIMiR AGH i stypendyści UNESCO AGH na Seminarium SITPH

W dniu 19 stycznia 2010 SITPH, Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie, wspólnie z firmami: ArcelorMittal Poland SA (AMP) – Oddział Wyrobów Płaskich, HENKEL Polska Sp. z o.o., LOCTITE oraz z Kołem SITPH przy AGH KSW, zorganizował seminarium na temat modernizacji Walcowni Zimnej Blach ArcelorMittal Poland SA i możliwości współpracy inżynierskiej AMP z firmami HENKEL i LOCTITE.

Seminarium, które odbywało się w Klubie Technika w Krakowie Nowej Hucie, os. Centrum C bl.10 (dawniej NOT), siedzibie SITPH i SEP Oddział Nowohucki, otworzył mgr inż. Wiesław Mierzowski, wiceprezes SITPH Oddziału Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. Przywitał przedstawicieli firm HENKLER i LOKCITE, Prezesa SITPH w Polsce, prof. Janusza Szpytko (AGH Kraków), przedstawiciela dyrekcji huty mgr inż. Ryszarda Tatara oraz wszystkich uczestników spotkania.

W seminarium uczestniczyło ponad 60 osób reprezentujących: młode pokolenie służb technologicznych i utrzymania ruchu z AMP SA (15 osób) oraz innych firm hutniczych z Krakowa i Śląska (11 osób), studenci z Akademii Górniczo-Hutniczej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz młodzi pracownicy stypendyści programu UNESCO/ Poland Co-sponsored Fellowships – AGH (27 osób, w tym 9 osób z: Kazachstanu, Pakistanu, Mauritiusu, Ghany, Malawi) z prof. Januszem Szpytko (AGH, Prezes SITPH), przedstawiciele firm HENKEL i LOCTITE (razem 4 osoby), oraz członkowie SITPH.

We wprowadzającym wystąpieniu prof. J. Szpytko (AGH) scharakteryzował przemysł w układzie globalnym i sformułował wyzwania dla kadry inżynierskiej, w tym znaczenie inżynierskich stowarzyszeń naukowo-technicznych w procesie ciągłego kształcenia. Program seminarium obejmował następujące zagadnienia: modernizacja podstawowych urządzeń Walcowni Zimnej AMP (mgr inż. Sławomir Łączny, AMP), techniki laserowe i ich zastosowanie w hutnictwie (mgr inż. Krzysztof Krupa, AMP), nowoczesne systemy automatyki na przykładzie zmodernizowanych urządzeń Walcowni Zimnej (mgr inż. Paweł Maciejasz, AMP), kierunki rozwoju produktów i systemów aplikacji olejów walcowniczych przy walcowaniu zimnym blach i taśm (HENKEL), nowoczesne technologie i produkty w utrzymaniu ruchu (LOCTITE) oraz praktyczne zapoznanie się z procesem walcowania na Walcowni Zimnej Blach AMP (w szczególności: wytrawialnią w kwasie HCL, walcarką 4-klatkową typu Tandem, wygładzarką 1-klatkową).

Organizatorzy seminarium postawili sobie trzy podstawowe cele, a mianowicie: edukacyjny (przeznaczony dla wszystkich uczestników sympozjum), ekonomiczny (przeznaczony dla służb AMP SA), promocyjny (dla firm prezentujących swoje produkty), integracyjny (przeznaczony dla wszystkich uczestników spotkania). Wszyscy uczestnicy mieli możliwość zapoznać się i uzyskać wiedzę w zakresie: nowoczesnych rozwiązań technicznych w produkcji hutniczej blach i materiałów, możliwości obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności produkcji hutniczej poprzez zastosowanie nowoczesnych materiałów i odpowiednie ich wykorzystanie w technologii i produkcji hutniczej oraz w utrzymaniu ruchu (m.in. odpowiednie wykorzystanie olejów i klejów syntetycznych). Przedstawiciele firm HENKEL i LOCTITE mieli możliwość zaprezentowania i zaoferowania swoich wyrobów w kompetentnym środowisku. Obecność na spotkaniu uczestników z różnych środowisk pozwoliła na wzajemną kompetentna wymianę informacji i doświadczeń.

Opracowali: Wiesław Mierzowski, Janusz Szpytko