Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
04 luty 2023

Międzynarodowa Konferencja Centrum AGH UNESCO – UCTE 2011

W dniach 8–10.12.2011 roku, Centrum AGH – UNESCO zorganizowało międzynarodową konferencję pt.: Interregional Engineering Conference in Technology and Education – Global Benchmarking and Monitoring (UCTE 2011) ukierunkowaną na integrację nauki, technologii i innowacji na rzecz zrównoważonego globalnego rozwoju, jak również identyfikację potencjału środowisk krajów rozwijających się w zakresie inżynierii.

Rozwój współpracy międzynarodowej w obszarze edukacji, transferu technologii i innowacji, wykorzystujący rozproszone światowe zasoby, musi być obecnie oparty na globalnej międzyregionalnej przedmiotowej analizie porównawczej oraz realizacji priorytetów UNESCO.

Celami międzynarodowej konferencji UCTE 2011 były: integracja międzynarodowego środowiska inżynierskiego, identyfikacja potencjału lokalnego w krajach rozwijających się w obszarze techniki oraz przyszłych potrzeb, budowa platformy dla przyszłej współpracy w obszarach edukacji i nauki, upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie inżynierii, technologii i innowacji.

fot. Zbigniew Sulima

W konferencji UCTE 2011 wzięło udział około 60 uczestników z 23 krajów (Europa, Afryka, Azja, Ameryka Południowa). Wygłoszono 59 wypowiedzi w dwóch grupach tematycznych: charakterystyka globalnej wioski na przykładzie krajów rozwijających się, nauka w wymiarze globalnym, a ponadto odbyły się warsztaty w 6 grupach tematycznych:

– charakterystyka globalnej wioski w zakresie osób z wykształceniem wyższym technicznym: potrzeby, potencjał, przyszłość,

– rola nauki, technologii i innowacji w zrównoważonym rozwoju – światowe doświadczenia,

– postęp naukowy w obszarze inżynierii i innowacji technologicznych,

– identyfikacja priorytetów w zakresie kształcenia na poziomie wyższym technicznym w Afryce,

– możliwości budowy potencjału inżynierskiego w Afryce,

– skutki integracji przedsięwzięć w obszarach nauki, technologii i innowacji w krajach rozwijających się.

Międzynarodowe środowisko uczestników konferencji zostało zapoznane z ofertą edukacyjną i naukową Akademii Górniczo-Hutniczej i środowiska oraz jego potencjałem w branży inżynierskiej. Ponadto uczestnicy UCTE 2011 mieli okazję zapoznać się z tradycjami AGH, zwłaszcza środowiska górniczego.

W konferencji wzięli między innymi udział: prof. Jerzy Lis, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, prof. Janusz Szpytko, kierownik Centrum AGH UNESCO, Anna Piętak, reprezentant Sekretarza Generalnego PK ds. UNESCO, a ponadto:

– pani Cruz Amaluisa Maria Isabel, podsekretarz stanu SENESCYT, Ecuador

– prof. Anarbaev Anvar, prorektor, Tashkent State Technical University, Uzbekistan

– prof. Baatar Ochirbat, prorektor, Mongolian University of Science and Technology, Mongolia

– prof. Goncharova Nadezhda, Intern. Sakharov Environmental Univ., UNESCO Chair, Belarus.

opracował: prof. Janusz Szpytko

fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima