Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
10 czerwiec 2023

„Diamenty AGH” po raz dwunasty

W piątkowe przedpołudnie 20 maja 2011 roku w gmachu Biblioteki Głównej odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy prac wyróżnionych w XII edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH”. W bardzo wypełnionym wieloma spotkaniami miesiącu, jakim jest w naszej uczelni maj, uroczystość zaszczycili swoją obecnością patron konkursu Rektor AGH prof. Antoni Tajduś oraz Prorektor ds. Kształcenia i prof. Zbigniew Kąkol. Obecni byli również Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego, a zarazem Przewodniczący jury konkursu dr inż. Leszek Kurcz, dyrekcja Biblioteki Głównej AGH st. kustosz dypl. mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz i st. kustosz dypl. dr Jerzy Krawczyk oraz Przewodniczący Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego (STN), które jest organizatorem konkursu, mgr inż. Łukasz Wzorek. Wśród zaproszonych gości obecni byli także przedstawiciele władz dziekańskich wydziałów, członkowie jury oraz uczestnicy konkursu wraz z opiekunami nagrodzonych prac i osobami towarzyszącymi.

fot. Stanisław Malik

Spotkanie rozpoczął, witając przybyłych na uroczystość, przewodniczący Łukasz Wzorek. Następnie Przewodniczący jury i jednocześnie pomysłodawca konkursu dr inż. Leszek Kurcz przedstawił oficjalne wyniki XII edycji konkursu podkreślając ciągle rosnące zainteresowanie konkursem (w dwunastej edycji zgłoszono blisko siedemdziesiąt prac). Życzył laureatom i wyróżnionym sukcesów w karierze zawodowej, a słowa gorących podziękowań skierował pod adresem wszystkich jurorów konkursu, zarówno w komisjach wydziałowych jak i jury drugiego, finałowego etapu konkursu, za ich wielkie zaangażowanie i pracę na rzecz konkursu. Specjalne podziękowania skierował także pod adresem bezpośrednich współorganizatorów konkursu pani prof. Barbary Małeckiej, pani dr inż. Agnieszki Łącz, pana prof. Stanisława Rzadkosza i pana dr inż. Andrzeja Gołdasza oraz dyrekcji Biblioteki pani E. Dobrzyńskiej-Lankosz i pana dr Jerzego Krawczyka. Serdeczne podziękowania złożył wszystkim członkom zarządu STN zaangażowanym w organizację konkursu i wystawy.

fot. Stanisław Malik

W dalszej części uroczystości laureaci i autorzy wyróżnionych prac oraz ich promotorzy odebrali z rąk prorektora prof. Zbigniewa Kąkola i przewodniczącego jury dr inż. Leszka Kurcza, pamiątkowe medale, dyplomy i drobne upominki. Wszyscy zgromadzeni otrzymali również wydany specjalnie z tej okazji zeszyt Wydawnictwa STN, zawierający publikacje autorów prac dyplomowych wyróżnionych w XII edycji konkursu. Rektor AGH prof. A. Tajduś na początku swojego wystąpienia zwrócił się do wyróżnionych w konkursie, dzisiaj już absolwentów AGH – możecie i powinniście być dumni ze swojej uczelni, która stwarza wam wiele możliwości osobistego rozwoju i kariery zawodowej, a konkurs jest także jedną z takich możliwości. Życzył także autorom prac i ich promotorom, wielu sukcesów w życiu zawodowym. Następnie rektor wspólnie z laureatami głównej nagrody i przewodniczącym jury dokonali uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia wystawy wyróżnionych prac. Jeszcze tylko wspólna fotografia i spotkanie przy lampce szampana, podczas którego wzniesiono toast za władze uczelni i patrona konkursu, laureatów i wyróżnionych autorów prac oraz ich promotorów.

fot. Stanisław Malik

Warto przypomnieć, że zwycięzcami XII edycji konkursu – zdobywcami głównej nagrody „Diamenty AGH” zostali autorzy prac dyplomowych:

W kategorii prac teoretycznych

I miejsce – nagroda główna
„Diamenty AGH”

autor: mgr inż. Mariusz Jedrychowski

tytuł pracy: Doświadczalne i komputerowe badanie procesów rekrystalizacji w metalach o strukturze heksagonalnej

promotor: dr hab. Jacek Tarasiuk

W kategorii prac aplikacyjnych

I miejsce – nagroda główna „Diamenty AGH”

autor: mgr inż. Piotr Białecki, mgr inż. Rafał Dyrda

tytuł pracy: Software Tools to Aid Utilisation of Computed Tomography Imaging in Cardiovascular Interventions

promotor: prof. dr hab. inż. Ewa Dudek-Dyduch przy współpracy prof. dr hab. med. Krzysztof Żmudka (CM UJ).

Pełna informacja o laureatach oraz lista autorów wyróżnionych prac opublikowana została w numerze 39 Biuletynu AGH – marzec 2011, dostępna jest także na stronie Stowarzyszenia „Studenckie Towarzystwo Naukowe”, organizatora konkursu: www.stn.agh.edu.pl/konkurs-diamenty-agh.

Wystawę prac wyróżnionych w XII edycji konkursu „Diamenty AGH” można oglądać w Bibliotece Głównej AGH do końca września 2011 roku.

Rozpoczęła się już także XIII edycja konkursu. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się pod adresem:

www.stn.agh.edu.pl

Marta Wojda, Grzegorz Luty

fot. Stanisław Malik