Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
10 czerwiec 2023

Nowe władze PKZP

31 maja 2011 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, na którym wybrano nowy Zarząd PKZP i Komisję Rewizyjną na kadencję 2011–2015.

Skład Zarządu PKZP

– Przewodniczący Zarządu PKZP: dr hab. Julian Kwiek

– Sekretarz: mgr inż. Ewa Kojder

– Skarbnik: inż. Andrzej Rusin

– Członkowie: dr inż. Agnieszka Malinowska, Elżbieta Motyl,
mgr inż. Teresa Proficz, Ewa Sołga

Skład Komisji Rewizyjnej PKZP

– Przewodniczący: Izabela Stachlewska

– Członkowie: inż. Maria Gołębiowska, mgr Jacek Szopa