Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
04 luty 2023

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

W dniu 20 kwietnia 2011 roku odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii – nowopowstającego w naszej uczelni obiektu, w którym na powierzchni 6 tys. m2 funkcjonować będzie kilkanaście wysoko-specjalistycznych laboratoriów naukowo-badawczych i technologicznych. Uroczystą ceremonię poprowadził Kierownik Projektu ACMiN, prof. Marek Szczerba. Akt erekcyjny, rozpoczynający się od słów: „Działo się w królewskim stołecznym mieście Krakowie, w środę 20 kwietnia Anno Domini 2011, kiedy na Stolicy Piotrowej zasiadał Benedykt XVI etc., etc.”, został odczytany przez Prorektora ds. Ogólnych AGH prof. Tadeusza Słomkę. Budynek oraz kamień węgielny poświęcił ks. bp Tadeusz Pieronek.

Z tej wyjątkowej okazji przy ul. Kawiory w Krakowie spotkały się władze uczelni, przedstawiciele miasta Krakowa i województwa małopolskiego, reprezentanci krakowskich uczelni i placówek badawczych Polskiej Akademii Nauk, projektanci z Krakowskiego Biura Architektonicznego CZEGEKO oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestycji – konsorcjum WARBUD–QUMAK. Okolicznościowe przemówienia wygłosili Rektor AGH prof. Antoni Tajduś oraz Dyrektor Generalny firmy WARBUD mgr inż. Grzegorz Koprowski. Rektor podkreślił, że inwestycja prowadzona w ramach Projektu ACMiN na kwotę 90 mln PLN jest jedną z największych realizowanych obecnie przez AGH i ma między innymi na celu integrację działalności naukowo-badawczej krakowskiego środowiska akademickiego wokół problemów wysoko-zaawansowanych technologii materiałowych oraz nanotechnologii. Akt wmurowania kamienia węgielnego odbywał się z profesjonalną pomocą Kierownika Budowy mgr inż. Artura Tomasika.

Po zakończeniu oficjalnej części Ceremonii, Kierownik Projektu, prof. Marek Szczerba zaprosił wszystkich dostojnych gości w imieniu Rektora AGH na uroczystą lampkę wina do sali przyjęć Fundacji Zespołu Pieśni i Tańca „Krakus” przy ulicy Reymonta w Krakowie. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH była szeroko relacjonowana w krakowskiej prasie, radiu i telewizji oraz na forach internetowych.

prof. Marek Szczerba

fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima