Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
04 luty 2023

Nowości Wydawnictw AGH

wybrane pozycje • pełna oferta: www.wydawnictwa.agh.edu.pl

Andrzej Gałaś
Wybuchy wulkanów. Erupcja Eyjafjőll. Islandia 2010

Wybór tematu kolejnej książeczki z serii „O Ziemi i Kosmosie” sprowokowany został wybuchem niewielkiego wulkanu na Islandii. Zjawiska, które można było do tej pory oglądać jako ciekawostki odległych krain, nagle stały się naszym udziałem. Ci, którzy mieli bilety lotnicze, nagle dowiadywali się, że mglisty pył jest przeszkodą dla samolotów. W książeczce omówiono eksplozywne erupcje wulkanów. Należy zaznaczyć, że wprowadzając w świat największych katastrof wulkanicznych, autor tylko pobieżnie zarysował genezę i lokalizację tych zjawisk (fragmenty wstępu).

W cyklu „Nauka dla Ciekawych” seria „O Ziemi i Kosmosie” ukazała się do tej pory, oprócz książki opisanej powyżej, publikacja Andrzeja Maneckiego Meteory, meteoryty, pramateria słoneczna i „kosmiczne” technologie. Do wszystkich książek z serii dołączone są płyty CD zawierające wizualizacje i komentarze uzupełniające tekst zasadniczy.


Gianfranco Gambarelli, Zbigniew Łucki
Praca dyplomowa. Zdobycie promotora, pisanie na komputerze, opracowanie redakcyjne, prezentowanie, publikowanie

Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich piszących prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie. W humorystycznej formie autorzy przekazują wiele cennych rad dotyczących m.in. pozyskania promotora, wyboru tematu, treści i formy pracy, a także jej obrony i ewentualnego opublikowania.

„Naszym celem było – zastrzegają Autorzy we wstępie – napisanie czegoś w rodzaju poradnika «pierwszej pomocy», przeznaczonego dla tych dyplomantów, którzy są mało samodzielni i potrzebują precyzyjnych oraz szczegółowych wytycznych, a nie chcieliby zwracać się do promotora z każdym drobiazgiem”.

Do książki dołączono również bibliografię pozycji poświęconych omawianym zagadnieniom.

Joanna Ciągała