Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
04 luty 2023

Zakład Porcelany "Ćmielów" Sp. z o.o.

podpisanie porozumienia o współpracy

W dniu 28 kwietnia 2011 roku w siedzibie Zakładów Porcelany w Ćmielowie odbyło się uroczyste podpisanie „Porozumienia o współpracy”.

Porozumienie o współpracy miało na celu deklarację podjęcia działań między innymi w zakresie technologii wytwarzania wyrobów porcelanowych, usprawnień procesu, eliminacji braków i wad produkcyjnych i innych. Dokument otwiera drogę do realizacji wspólnych projektów przede wszystkim z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, którego przedstwiciele zamierzają rozszerzyć wspomniane porozumienie.

fot. arch. CTT

Zakłady Porcelany „Ćmielów” Sp. z o.o. należą do najstarszej w Polsce grupy fabryk wyrobów ceramicznych. Początek istnienia fabryki datuje się na 1790 rok, a jej pierwszym właścicielem był hrabia Hiacynt Małachowski – Kanclerz Wielki Koronny, który oficjalnie zarejestrował zakład i dokonał jego pełnego rozruchu w 1804 roku. Fabryka przechodziła przez wiele znakomitych rąk, między innymi jej właścicielami była rodzina Weissów, książęta Józef i Aleksander Druccy-Lubeccy oraz Kazimierz Cybulski.

W 1997 roku, po prywatyzacji, fabryka przyjęła nazwę Zakłady Porcelany „Ćmielów” Sp. z o.o. obecnie spółka jest nowoczesnym zakładem specjalizującym się w produkcji wysokogatunkowych, cienkościennych wyrobów porcelanowych.

fot. arch. CTT

Porozumienie zostało podpisane przez panią Ingę Kamińską – Prezes Zarządu i pana Piotra Suswała – Członka Zarządu. Akademię reprezentowali prof. Jerzy Lis – Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju AGH wraz z przedstawicielem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki: dr. inż. Januszem Partyką – koordynatorem umowy.

Koordynatorzy umowy, ze strony AGH – dr inż. Janusz Partyka; ze strony ZP „Ćmielów” z o.o. – mgr inż. Piotr Suswał.

Aleksandra Wojdyła
Centrum Transferu Technologii AGH

fot. arch. CTT