Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
10 czerwiec 2023

Noworoczne spotkanie opłatkowe Wychowanków

Noworoczne spotkanie opłatkowe organizowane od dwudziestu lat przez Stowarzyszenie Wychowanków AGH zawsze odbywają się z licznym udziałem rzeczników kół, członków zwyczajnych i honorowych oraz sympatyków stowarzyszenia.

W tym roku, 14 stycznia w auli paw. A-0, zgromadziło się około 160 osób. Po powitaniu wszystkich zebranych przez Przewodniczącego Stowarzyszenia Wychowanków AGH prof. Stanisława Mitkowskiego, głos zabrał gospodarz naszej Alma Mater, rektor AGH prof. Antoni Tajduś. Pokrzepieni słowami rektora o dobrych dniach i przyszłości uczelni, a następnie przygotowani duchowo (przez księży Andrzeja Szczotkę i Andrzeja Waksmańskiego) do dzielenia się opłatkiem, uczestnicy ochoczo odśpiewali kolędę A wczora z wieczora i z opłatkiem w ręku przystąpili do meritum spotkania. Życzenia i rozmowy w przyjemnej atmosferze trwały ponad godzinę.

Dla wszystkich starczyło dobrodziejstw stołu: kanapki, wina, soki, owoce… Można było też popatrzeć na fotografie z ubiegłorocznych imprez Stowarzyszenia, które przedstawił kolega Zygmunt Kulig. W spotkaniu wzięła udział delegacja Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz najstarszy wychowanek 98-letni mgr inż. Stefan Radziszewski.

Sprawy organizacyjne (z powodzeniem) należały już tradycyjnie do kol. Heleny Pitery.

Andrzej Miga

fot. ZS
fot. ZS
fot. ZS
fot. ZS