Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
20 marzec 2023

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii – spotkanie w AGH

W przeddzień wigilii, 23 grudnia 2010 roku, na teranie uczelni, odbyło się spotkanie z delegacją Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. STP jest powstałą w 1940 roku organizacją zrzeszającą polskich inżynierów mieszkających i pracujących w Wielkiej Brytanii. Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem, a Akademią Górniczo-Hutniczą.

Ze strony STP w spotkaniu uczestniczyli wiceprezesi stowarzyszenia, panowie Krzysztof Ruszczyński, Piotr Dudek i prof. Mirosław Wyszyński (wirtualnie) oraz pani Ewa Kamińska. Naszą uczelnię reprezentowali: Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju prof. Jerzy Lis, Prorektor ds. Nauki prof. Tomasz Szmuc, Prorektor ds. Kształcenia prof. Zbigniew Kąkol, prof. Kazimierz Wiatr z wydziału EAIiE, prof. Władysław Kubiak z wydziału IMiC, Tomasz Pyrć dyrektor Centrum Transferu Technologii oraz przedstawiciele Działu Współpracy z Zagranicą.

Podczas rozmów uczestnicy wyrazili chęć ściślejszej współpracy, obejmującej promocję oraz działalność dydaktyczną ukierunkowaną na kadrę inżynierską pracującą w Wielkiej Brytanii, a także ufundowanie wspólnej nagrody dla osób promujących Polskę rynku angielskim. Następnym etapem współpracy będzie podpisanie umowy partnerskiej.

dr inż. Łukasz Wójcik

fot. ZS