Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
28 styczeń 2023

Kalendarium rektorskie

12 listopada 2010

• Wykład na inaugurację działalności Limanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

• VII Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

14–16 listopada 2010

• Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (Politechnika Wrocławska).

15 listopada 2010

• Udział w koncercie Johna Michaela Talbota zorganizowanym w ramach V edycji Dni Jana Pawła II.

• Spotkanie ze stypendystami UNESCO w AGH.

• Zebranie naukowe zorganizowane pod patronatem Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności, Prezesa Krakowskiego Oddziału PAN prof. Ryszarda Tadeusiewicza, Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Antoniego Tajdusia oraz Rektora Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierza Furtaka poświęcone 60-tej rocznicy śmierci Profesora Maksymiliana T. Hubera, 35-tej rocznicy śmierci Profesora Władysława Bogusza, 30-tej rocznicy śmierci Profesora Władysława Olszaka.

16 listopada 2010

• Szkolenie przedstawicieli szkół wyższych Krakowa nt. „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” organizowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Warszawy.

• Konferencja „Małopolska region wiedzy”. Konferencja organizowana przez Krakowski Park Technologiczny.

17 listopada 2010

• Spotkanie z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarą Kudrycką na temat „Rola ośrodków akademickich w budowaniu społeczeństwa wiedzy na przykładzie Krakowa. Jakie regulacje prawne są potrzebne aby stało się to faktem?”.

18 listopada 2010

• Spotkanie z Wicepremierem, Ministrem Gospodarki Waldemarem Pawlakiem połączone z odczytem „Rozwój rynku gazu ziemnego w świetle podpisanego porozumienia międzyrządowego na dostawy gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej.”

• Konferencja „Giganci IT”.

19 listopada 2010

• Uroczystości „Złotego Jubileuszu Służby Geologicznej w Rejonie Bełchatowa” w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

• XXXIV Konferencja Naukowa w ramach Dnia Odlewnika na Wydziale Odlewnictwa AGH.

20 listopada – 1 grudnia

• Wizyta w Wietnamie w celu promocji oferty badawczej AGH wśród wietnamskich przedsiębiorstw. Spotkania z Absolwentami AGH w Wietnamie.

24 listopada 2010

• Spotkanie Komitetu Sterującego – KIC Węzeł Wiedzy i Innowacji. Zrównoważona Energia – Frankfurt.

24–25 listopada 2010

• Konferencja „Gremium Ekspertów Geoturystyki” w Warszawie. Tematem obrad była m.in. „Kondycja krajowego sektora turystycznego u progu prezydencji Polski w Radzie UE”.

25 listopada 2010

• Spotkanie organizacyjne CC Poland Plus w AGH, połączone z wizytą głównego managera KiC InnoEnergy Diego Paviab.

26 listopada 2010

• Akcja krwiodawstwa w ramach V edycji Dnia Jana Pawła II.

• Uroczystości Barbórkowe połączone z 60-leciem Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

29 listopada 2010

• Uroczystości Barbórkowe połączone z jubileuszem 65-lecia Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

• Spotkaniu z delegacją CEA w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

3 grudnia 2010

• Uroczystości Barbórkowe w Zabrzu z udziałem Wicepremiera, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka.

3–8 grudnia

• Wizyta w Dolinie Krzemowej.

6 grudnia 2010

• Spotkanie z organizatorami V Edycji Dni Jana Pawła II mające na celu podsumowanie koordynowanych przez AGH Dni JP II.

• Spotkanie z Podsekretarzem Stanu w MNiSW prof. Witoldem Jurkiem w Warszawie.

7 grudnia 2010

• Spotkanie w spawie współpracy z przedstawicielami firmy Mitsubishi oraz JCOAL dotyczące zgazowania węgla oraz IGCC – Zgazowanie i produkcja energii elektrycznej w cyklu mieszanym.

8 grudnia 2010

• Uroczyste posiedzenie Senatu poświęcone odnowieniu doktoratu po 50. latach prof. zw. dr. hab. inż. Henryka Filcka.

• VI Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Energia Przyjazna Środowisku”.

8–9 grudnia 2010

• Konferencja pt „Problematyka zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego jako wyzwanie dla Polskiej Prezydencji w UE w 2011 roku” zorganizowana przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Ośrodek Polskiej Akademii Nauk w Będlewie k. Poznania.

9 grudnia 2010

• Sesja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego.

• Międzynarodowe Spotkanie Gwarków.

• Spotkanie z delegacją z St. Petersburga na obchody Dnia Górnika w AGH.

10 grudnia 2010

• Uroczyste posiedzenie Senatu AGH z okazji Dnia Górnika.

• Uroczyste podpisanie umowy o udziale AGH w centrum naukowo-przemysłowym GEOCENTRUM POLSKA i udział w uroczystościach Barbórkowych w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie.

• Spotkanie z delegacjami z Niemiec i Słowacji na obchody Dnia Górnika.

14 grudnia

• Posiedzenie Komitetu Sterującego oraz Grupy Roboczej projektu „Perspektywa Technologiczna Kraków-Małopolska 2020”.