Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
28 styczeń 2023

Studenci UNESCO w AGH

Od października 2010 roku Akademia Górniczo-Hutnicza gości stypendystów UNESCO z następujących krajów: Birma (KHIN Khin Tun Khin), Botswana (LETSHOLO Maatla), Gruzja (Chapichadze Khatuna), Japonia (TSUCHIYA Shingo), Kazachstan (ALIBAYEVA Karlygash Abylkhakovna), Malezja (KAMARUZAMAN Ahmad Zulkifli), Mongolia (NAMNAN Tumurpurev), Papua New Guinea (MEGAO Eddie), Uganda (KALEGA Ivan Fredrick, QUAYE Duke Nii Darko), Zimbabwe (NKHOMA Tafadzwa Cecilia). Stypendyści realizują swoje projekty na następujących wydziałach AGH: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Humanistycznym, Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Wiertnictwa, Nafty i Gazu. W dniu 10.11.2010 stypendyści UNESCO zapoznali się z zasobami Biblioteki Głównej AGH i systemem informacji naukowej. Biblioteka Główna udostępniania zbiory w tradycyjnej formie, organizuje ponadto dostęp do bibliograficzno-abstraktowych i pełnotekstowych baz danych, kolekcji pełnotekstowych czasopism oraz książek elektronicznych. Większość tych zasobów to źródła anglojęzyczne dostępne w trybie on-line w sieci uczelnianej. Studenci mogą korzystać z tych źródeł również w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej, gdzie zawsze mogą liczyć na pomoc dyżurującego bibliotekarza. Zbiory kartograficzne, normy i opisy patentowe są udostępniane w Oddziale Zbiorów Specjalnych. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania biblioteki, zbiorów i oferowanych usług znajdują się na jej stronie internetowej (www.bg.agh.edu.pl). Dostępna jest też wersja anglojęzyczna strony (część informacji w przygotowaniu). Zawiera ona podstawowe informacje o Bibliotece, a także opisy baz danych, zestawienia źródeł elektronicznych w układzie dziedzinowym, wykaz dostępnych pełnotekstowych czasopism elektronicznych i inne przydatne informacje. Spotkanie zostało zorganizowane przez Dyrekcję Biblioteki. W dniu 15.11.2010 stypendyści UNESCO uczestniczyli w spotkaniu z Prorektorem AGH ds. Współpracy i Rozwoju prof. Jerzym Lisem. W spotkaniu uczestniczyli również Kierownik UNESCO AGH Chair (Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH UNESCO) prof. Janusz Szpytko oraz prof. Adam Piestrzyński. Przedmiotem spotkania była informacja na temat Akademii Górniczo-Hutniczej i pierwszych doświadczeń stypendystów z dotychczasowego pobytu w Krakowie.

opracował: Janusz Szpytko

fot. ZS