Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
28 styczeń 2023

Informacje Kadrowe

Na stanowisko profesora zwyczajnego zostali mianowani:

– prof. dr hab. inż. Wiesław Rakowski – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

– prof. dr hab. Jarosław Pszczoła – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego – na czas nieokreślony został mianowany:

– dr hab. inż. Paweł Batko – Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

– dr hab. inż. Grzegorz Dobrowolski – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

– dr hab. inż. Mariusz Giergiel – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego – na 5 lat zostali mianowani:

– dr hab. Marcin Szpyrka – Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

– dr hab. Dariusz Ciszewski – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

– dr hab. inż. Jan Sidor – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

– prof. dr hab. inż. Jurij Warecki – Wydział Energetyki i Paliw

Tytuł profesora nauk technicznych otrzymali:

– dr hab. inż. Janusz Konstanty – Wydział Metali i Informatyki Przemysłowej

– dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński – Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

– dr hab. inż. Ryszard Dindforf – Wydział Energetyki i Paliw

Na podstawie materiałów dostarczonych przez Dział Kadrowo-Płacowy