Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
28 styczeń 2023

Multimedialne Centrum Językowe

czyli nowoczesność w infrastrukturze i nauczaniu języków w SJO

Od pewnego czasu w Studium Języków Obcych AGH dyskutowana była potrzeba wprowadzenia nowoczesnej infrastruktury, stosowanej w kształceniu językowym. Z inicjatywy pracowników dydaktycznych jednostki – mgr Doroty Skrynickiej-Knapczyk, mgr Anny Krukiewicz-Gacek i mgr Anny Broniowskiej – zostały podjęte działania w celu pozyskania środków unijnych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 na budowę multimedialnego laboratorium do nauki języków obcych. Powstał projekt unijny pod nazwą Multimedialne Centrum Językowe dla studentów kierunków technicznych Akademii Górniczo-Hutniczej, który był realizowany w latach 2009–2010 z funduszy unijnych i środków AGH. Procedury związane z projektem okazały się niełatwe i długotrwałe, jednak dzięki pomocy Rektora AGH, prof. Antoniego Tajdusia, który ponadto przeznaczył środki do współfinansowania projektu, wszelkie trudności zostały szczęśliwie pokonane.

fot. ZS

Po dwóch latach zmagań, 17 listopada 2010 roku, w pawilonie D-11 w Studium Języków Obcych, odbyło się uroczyste otwarcie Multimedialnego Centrum Językowego dla studentów naszej uczelni. Uroczystego otwarcia laboratorium dokonał prof. Zbigniew Kąkol, Prorektor AGH ds. Kształcenia, podkreślając ważną rolę technik multimedialnych w uczeniu języków obcych.

fot. ZS

W bieżącym roku akademickim prowadzone są już nowoczesne lektoraty w laboratorium. Pracownicy jednostki odbyli cykl szkoleń dotyczących obsługi laboratorium, aby sprawnie radzić sobie z nowoczesnym sprzętem w trakcie nauczania. W laboratorium znajduje się: 20 komputerów studenckich, 1 komputer nauczycielski, serwer plików, tablica interaktywna i rzutnik małej ogniskowej, tablica multimedialna i rzutnik, kserokopiarka, skaner, 2 drukarki laserowe – kolorowa i czarno-biała, system automatyki sterującej żaluzjami zewnętrznymi, oświetleniem oraz klimatyzacją. Sercem laboratorium jest program do obsługi sieci ReLANpro.

fot. ZS

Dla studentów to szansa atrakcyjnej nauki języków obcych z wykorzystaniem najnowszych metod. Mamy nadzieję, że ten projekt otwiera szereg zmian, które z czasem nastąpią w infrastrukturze SJO i pozwolą odejść od tradycyjnych metod nauczania z wykorzystaniem tablicy i kredy na rzecz multimediów.

Lucjan Bluszcz

fot. ZS

fotografie z otwarcia Multimedialnego Centrum Językowego znajdują się pod adresem:
foto.agh.edu.pl/thumbnails.php?album=192