Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
28 styczeń 2023

Polimex – Mostostal SA – podpisanie umowy o współpracy

W dniu 18 października 2010 roku odbyło się uroczyste podpisanie „Umowy o współpracy” z przedstawicielami firmy Polimex-Mostostal SA.

Umowa reguluje zasady współpracy partnerów w zakresie organizowania przez Polimex-Mostostal praktyk dla studentów AGH.

Polimex-Mostostal to firma inżynieryjno-budowlana, aktywna na rynku od 1945 roku. Spółkę wyróżnia szeroki wachlarz usług świadczonych na zasadach generalnego wykonawstwa dla branży chemicznej, rafineryjno-petrochemicznej, energetycznej, ochrony środowiska oraz budownictwa przemysłowego i ogólnego. Firma działa także w obszarze budownictwa drogowego i kolejowego oraz infrastruktury komunalnej. Polimex-Mostostal jest największym w Polsce producentem i eksporterem wyrobów stalowych, w tym krat pomostowych. Spółka jest niekwestionowanym liderem w zakresie nowoczesnych zabezpieczeń antykorozyjnych, szczególnie cynkowania ogniowego.

fot. Stanisław Malik

Polimex-Mostostal realizuje głównie obiekty w systemie „pod klucz” w roli generalnego realizatora inwestycji, jak również w układach konsorcjalnych z innymi podmiotami. Jako generalny wykonawca Firma od wielu lat z powodzeniem współpracuje ze spółkami własnej grupy kapitałowej oraz ze sprawdzonymi w wielu kontraktach podwykonawcami i partnerami technologicznymi.

Polimex-Mostostal SA szczyci się już ponad 10-letnim stażem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecność Spółki na parkiecie przynosi nie tylko prestiż, ale co najważniejsze, możliwość współtworzenia polskiego rynku kapitałowego. Spółka jest jedną z najistotniejszych firm na giełdzie, o czym świadczy choćby przynależność do WIG20 – indeksu dwudziestu spółek spełniających najwyższe kryteria.

fot. Stanisław Malik

Polimex-Mostostal jest aktywny i dobrze rozpoznawany poza granicami kraju. Około 25 % sprzedaży to eksport. Działalność eksportowa wspierana jest przez międzynarodową sieć sprzedaży – przedstawicielstwa lub lokalnie zarejestrowane oddziały oraz zakłady produkcyjne za granicą.

Umowa została podpisana przez Konrada Jaskółę – Prezesa Zarządu Polimex-Mostostal SA oraz ze strony akademii przez prof. Antoniego Tajdusia – Rektora AGH.

Koordynatorzy porozumienia:

• ze strony AGH: Grażyna Czop-Śliwińska – Kierownik Centrum Karier

• ze strony Polimex-Mostostal: Tomasz Ptaszek

Aleksandra Wojdyła