Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
04 luty 2023

Młodzi energetycy AGH pod szczytami

Studenci „zamawiani” z kierunku Energetyka na Wydziału Energetyki i Paliw prosto ze stażu w Instytucie Problemów Jądrowych im. A. Sołtana w Świerku, udali się do Zakopanego na 3-dnową XXIX Konferencję z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. „Surowce-Energia-Klimat” pod patronatem Komitetu Problemów Energetyki PAN.

Uroczyste otwarcie konferencji odbyło się 11 października 2010 w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Pierwsze dwa dni poświęcone były prezentacjom referatów i dyskusjom, natomiast ostatniego dnia zjazdu odbyła się sesja posterowa. Tematyka wystąpień dotyczyła energetyki odnawialnej, energetyki opartej na węglu kamiennym i brunatnym, a także energetyki jądrowej. Pomiędzy poszczególnymi sesjami sporo czasu przeznaczano na dyskusję i wyrażenie własnych poglądów. Dochodziło do spięć, a nawet ostrej wymiany zdań co tylko uczyniło konferencję jeszcze ciekawszą. Naszą uwagę zwróciły w szczególności referaty autorstwa: S. Chwaszczewskiego „Perspektywy wykorzystania toru jako paliwa dla reaktorów energetycznych”, Z. Kasztelewicza oraz M. Zajączkowskiego „Wpływ działalności górnictwa węgla brunatnego na otoczenie”, B. Barchańskiego „A jednak węgiel to teraźniejszość i przyszłość energetyki”, a także M. Dudy „Konkurencyjność perspektywicznych technologii wytwarzania energii elektrycznej”.

fot. arch. autorów

Wieczór został uświetniony występem kabaretu „Babeczki z rodzynkiem”, przy którym wszyscy bardzo dobrze się bawili, także wykonawcy, którzy w kilku sytuacjach sami nie mogli powstrzymać się od śmiechu.

W ostatnim dniu odbyła się sesja posterowa, na której przedstawiliśmy dwa postery: „Na szlaku odnawialnych źródeł energii w Małopolsce” autorstwa E. Łaszyńskiej, A. Kępki, J. Kolarza, M. Michniaka oraz „Gdy rozum śpi, budzą się demony – energetyka jądrowa” autorstwa I. Wądrzyk, B. Woszczek, J. Bratek, R. Polepszyca, które cieszyły się zainteresowaniem uczestników.

fot. arch. autorów

Jesteśmy wdzięczni prodziekanom naszego wydziału oraz prof. Eugeniuszowi Mokrzyckiemu z PAN za możliwość uczestniczenia w konferencji gdyż aktywne uczestnictwo w konferencji wzbogaciło naszą wiedzę z zakresu problematyki energetycznej oraz doświadczenie, związane także z pierwszymi przygotowanymi posterami oraz samodzielnym „występem” na poważnej konferencji. To kolejne ważne dla nas doświadczenie, które uzyskujemy dzięki uczestnictwu w programie studia na kierunku zamawianym. Jesteśmy przekonani, że dzięki takim wyjazdom podnosimy nasz poziom wiedzy i umiejętności w ramach studiów w AGH. Jesteśmy także pewni, że zaprocentuje to w naszym późniejszym życiu dlatego tym bardziej jesteśmy wdzięczni wszystkim osobom, które umożliwiły nam uczestnictwo w zarówno w stażu w IPJ, konferencji jak i następnych atrakcyjnych zadaniach w ramach programu studiów na kierunku zamawianym Energetyka.

Ewa Łaszyńska, Jan Kolarz,
Marcin Michniak