Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
28 styczeń 2023

Pamiętajmy o naszych nauczycielach

Nie ma kraju bez historii, nie ma uczelni bez historii, a historię uczelni tworzą jej wielcy uczeni i nauczyciele. W dniu 15 listopada 2010 w auli AGH odbyło się Zebranie Naukowe poświęcone:

– 60-tej rocznicy śmierci
prof. Maksymiliana Tytusa Hubera,

– 35-tej rocznicy śmierci
prof. Władysława Bogusza,

– 30-tej rocznicy śmierci
prof. Wacława Olszaka.

Pomysłodawcą i inicjatorem konferencji poświęconej trzem wielkim polskim mechanikom był prof. Zbigniew Engel, a organizatorami: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Komisja Mechaniki Stosowanej Krakowskiego Oddziału PAN, Komisja Nauk Technicznych PAU, Fundacja Rodziny Engelów. Konferencja została zorganizowana pod patronatem: Prezesa PAU prof. Andrzeja Białasa, Prezesa Krakowskiego Oddziału PAN prof. Ryszarda Tadeusiewicza, Rektora AGH prof. Antoniego Tajdusia, Rektora Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierza Furtaka.

Profesor M.T. Huber (1882–1950) - fot. arch. autora

Zebranie Naukowe otworzył Prorektor AGH ds. Nauki prof. Tomasz Szmuc. Po powitaniu gości przedstawił sylwetki profesorów, którym poświęcone zostało Zebranie Naukowe. Dalszą część obrad zebrania naukowego poprowadził Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki prof. Janusz Kowal. Historię życia i dokonań naukowych prof. Maksymiliana Tytusa Hubera DHC AGH z 1945 roku przedstawił prof. Zbigniew Engel.

Wspomnienia i dorobek naukowy prof. Wacława Olszaka przedstawił prof. Józef Nizioł były JM rektor Politechniki Krakowskiej.

Profesor W. Olszak (1902–1980) - fot. arch. autora

Profesor Józef Giergiel szczególnie ciepło wspominał swojego nauczyciela i mistrza prof. Władysława Bogusza.

W ramach dyskusji wystąpili prof. Tadeusz Burczyński Wiceprzewodniczący Komitetu Mechaniki PAN oraz prof. Józef Wojnarowski Przewodniczący Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów PAN. Obaj podkreślili konieczność organizowania tego typu spotkań i niepodważalne zasługi dla polskiej mechaniki profesorów, którym poświęcone było Zebranie Naukowe.

Profesor W. Bogusz (1916–1975) - fot. arch. autora

Podsumowując Dziekan WIMiR prof. Janusz Kowal podziękował uczestnikom spotkania, kierując szczególne słowa podziękowania do prof. Zbigniewa Engela za inicjatywę i zorganizowanie Zebrania Naukowego poświęconego pamięci wybitnych uczonych związanych z Akademią Górniczo-Hutniczą. Dzięki takim profesorom i nauczycielom wielu obecnych w auli AGH uczonych znalazło swoje miejsce w badaniach naukowych.

W ramach zebrania naukowego Instytut Technologii Eksploatacji PIB z Radomia przygotował wystawę swoich wydawnictw z monografią o profesorze M.T. Huberze.

Prezentacje wygłoszone w trakcie konferencji zostały zamieszczone na stronie internetowej www.imir.agh.edu.pl

Bolesław Karwat