Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
04 luty 2023

Profesor Zbigniew Fajklewicz laureatem nagrody im. Mikołaja Kopernika

Profesor Zbigniew Fajklewicz z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH został wyróżniony nagrodą naukową im. Mikołaja Kopernika.

Przyznawane co pięć lat nagrody im. Mikołaja Kopernika zostały wręczone 18 października 2010 polskim autorom wyróżniających się prac naukowych. Nagrodę przyznaje Polska Akademia Umiejętności, a finansuje ją Fundacja Miasta Krakowa.

Wyróżnienie to przyznaje się związanym z nauką polską autorom wyróżniających się prac opublikowanych w pięcioleciu poprzedzającym przyznanie nagrody w dziewięciu równorzędnych kategoriach. Rozpatrywane są prace w dziedzinach: astronomia, geodezja, geografia, ekonomia, filozofia, przyroda, medycyna, obronna sztuka wojskowa i prawo. W tym roku przyznano nagrody w sześciu dziedzinach.

Jednym z nagrodzonych naukowców – w dziedzinie geofizyki – został prof. dr hab. Zbigniew Fajklewicz za pracę Grawimetria stosowana.

Nagroda naukowa im. Mikołaja Kopernika przyznawana jest, z przerwami, od 1876 roku.

(red)

fot. ZS
fot. ZS