Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
04 luty 2023

Kliwent Event w AGH

5 czerwca 2014 roku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich studentów Akademii Górniczo-Hutniczej specjalizujących się w zagadnieniach wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewnictwa . Konferencja Kliwent Event, organizowana po raz pierwszy przez koło naukowe Kliwent, okazała się ogromnym sukcesem dzięki zaangażowaniu młodych adeptów HVAC, pracowników naukowych oraz przedstawicieli wiodących firm branżowych.

Członkowie koła naukowego Kliwent, działającego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, na początku bieżącego roku akademickiego postanowili rozszerzyć swoją dotychczasową działalność i stworzyć cykliczne wydarzenie, które da szansę studentom takich kierunków jak Inżynieria środowiska, Budownictwo czy Energetyka spotkać się z doświadczonymi pracownikami z branży wentylacji, klimatyzacji i ogrzewnictwa, by móc poszerzyć swoje horyzonty oraz dowiedzieć się więcej o najnowszych osiągnięciach technicznych z zakresu HVAC.

fot. Mateusz Tabor

Jako że wiedza teoretyczna jest niepełna bez praktyki, konferencję podzielono na dwie części. Pierwsza z nich – szkoleniowa – zgromadziła około 100 osób, które w mniejszych grupach mogły dowiedzieć się więcej o doborze central wentylacyjnych, regulacji systemów wody lodowej oraz wentylacji mechanicznej i odzysku ciepła. Prelekcje dla studentów przeprowadziły firmy Danfoss, BelinerLuft. Technik oraz ASPOL FV. Szkolenia trwające niecałe 3 godziny były jedynie wstępem do części seminaryjnej wydarzenia. O godzinie 12:00 w budynku Centrum Dydaktyki U-2 rozpoczęto obrady konferencji witając przedstawicieli wydziału, firm oraz studentów. Powitania dokonał dr hab. inż. Zbigniew Burtan, Prodziekan ds. Kształcenia Niestacjonarnego Wydziału GiG. W ciągu czterech godzin wygłoszono dziewięć referatów, każdy poruszający inne zagadnienie dotyczące branży. Tym samym studenci mieli okazję wysłuchać referatów reprezentantów następujących firm: ASPOL FV Sp. z o.o., BELIMO Siłowniki S.A., BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o., Danfoss Sp. z o.o., KLIMA-THERM S.A., KONWEKTOR Sp. z o.o., Smay Sp. z o.o., SPS Klima Sp. z.o.o. oraz Termet S.A. Przedstawiciel firmy ASPOL FV Marek Skrzypek omówił aspekty rekuperacji, chłodzenia pasywnego oraz regeneracji źródła. Dariusz Jagiełło z firmy Belimo Siłowniki opowiedział jak zawory regulacyjne mogą w znaczny sposób wpłynąć na oszczędność energii. Firma BerlinerLuft. Technik była reprezentowana przez Piotra Kacperka, który omówił system odzysku ciepła i chłodu EcoCond+, natomiast Iwona Dobrowolska-Syc (Danfoss) zaprezentowała metody regulacji systemów m.in. instalacji grzewczych. Firma Klima-Therm w osobie Tomasza Labudy zaprezentowała rozwiązania klimatyzacyjnie oparte o wykorzystanie wody lodowej. Arkadiusz Góralski z firmy Konwektor dokonał przeglądu specyfikacji wentylatorów firmy, a Robert Zapała (Smay) szczegółowo omówił systemy różnicowania ciśnienia. Michał Barylski (SPS Klima) omówił działanie systemu 3-rurowego z odzyskiem ciepła. Referatem zamykającym było wystąpienie Kamila Czajkowskiego, pracownika firmy Termet S.A., który przedstawił nowości w rodzinie kotłów kondensacyjnych gazowych. Nie można też pominąć referatów przygotowanych przez pracowników Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. Dr hab. inż. Marek Borowski poruszył problematykę instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji w budynkach energooszczędnych, natomiast mgr inż. Sebastian Sas przedstawił wyniki badań przeciwprądowego krzyżowego wymiennika ciepła.

fot. Mateusz Tabor

Ponad 250 zarejestrowanych studentów, jako uczestników konferencji oraz zainteresowanie, jakim cieszył się Kliwent Event ze strony firm branżowych, świadczy o sukcesie pierwszej edycji konferencji. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom – zarówno studentom, przedstawicielom władz uczelni oraz firmom, które tak licznie wsparły studencką inicjatywę. Mamy szczerą nadzieję, że Kliwen Event na stałe wpisze się w kalendarz imprez branżowych, jako konferencja, dzięki której każdy z uczestników zdobędzie nową wiedzę i poszerzy swoje horyzonty.

Karolina Dąbek

fot. Mateusz Tabor