Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
04 luty 2023

51. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego

Tradycyjne obchody święta „Dnia Hutnika” były – jak corocznie – wielkim wydarzeniem w Akademii Górniczo-Hutniczej . W ramach obchodów odbyła się m.in. 51. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego. Wydarzenie rozpoczęło się 8 maja uroczystą inauguracją z udziałem władz rektorskich, dziekanów wydziałów, opiekunów kół naukowych i głównych bohaterów tego dnia, studentów – członków Kół Naukowych.

Inaugurację zaszczycili swoją obecnością m.in. prof. Andrzej Tytko, Prorektor ds. Kształcenia oraz prof. Anna Siwik, Prorektor ds. Studenckich, która w imieniu patrona corocznych studenckich konferencji naukowych w AGH, Rektora AGH, dokonała oficjalnego otwarcia konferencji. Zaszczytna reprezentacja władz rektorskich to także wyraz widocznego wsparcia, jakiego władze uczelni udzielają kołom naukowym i Studenckiemu Ruchowi Naukowemu. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością dziekani, prodziekani, pracownicy i studenci wielu wydziałów skupionych w pionie hutniczym, a także Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego dr inż. Mieczysław Ślósarz oraz szczególnie serdecznie powitana przez Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego i głównego organizatora corocznych konferencji dr. inż. Leszka Kurcza, pani dr Jadwiga Orewczyk – wieloletnia Pełnomocnik ds. Kół Naukowych i osoba wielce zasłużona dla studenckiego ruchu naukowego w AGH.

Prorektor ds. Studenckich prof. A. Siwik, dokonując otwarcia konferencji wyraziła uznanie dla pracy opiekunów studenckich kół naukowych oraz studentów, życząc im sukcesów w realizacji swoich marzeń i pasji. Podkreśliła, że działalność tak wielu kół naukowych to powód do satysfakcji zarówno opiekunów i studentów, ale także władz uczelni i ważne wzbogacenie procesu kształcenia i wychowania.

Sesja laureatów - fot. Zbigniew Sulima

Sesja laureatów

Doktor Leszek Kurcz, jako koordynator działalności kół skupionych w pionie hutniczym, przedstawił w dużym skrócie wspólny dorobek 80 studenckich kół naukowych działających w tym pionie, wskazując na osiągnięcia i sukcesy w okresie ostatniego roku. Przypomniał, że studenckie koła naukowe funkcjonują w naszej uczelni od ponad 85 lat. Działają w szesnastu jednostkach organizacyjnych AGH prowadzących dydaktykę (obecnie zarejestrowanych jest w obu pionach, górniczym i hutniczym, 117 studenckich kół naukowych skupiających ponad 3000 studentów). Podkreślił także, że Konferencje Studenckich Kół Naukowych AGH to jedno z ważniejszych przedsięwzięć studenckiego ruchu naukowego naszej uczelni i największe tego typu przedsięwzięcie w skali kraju.

Koła naukowe prowadzą bogatą działalność nie tylko naukową, ale także organizacyjną, kulturalną, sportową, popularyzatorską, charytatywną czy integracyjną. Podejmują również działania we współpracy z kołami naukowymi innych uczelni krajowych i zagranicznych, stowarzyszeniami i organizacjami przemysłowymi. W wielu przypadkach towarzyszą temu sukcesy wykraczające poza mury uczelni, miasta, a nawet kraju. Warto zaglądać na strony internetowe kół, gabloty oraz do Kroniki Kół Naukowych.

W dalszej części swojego wystąpienia dr inż. L. Kurcz skierował podziękowania pod adresem opiekunów-koordynatorów poszczególnych sekcji tematycznych za aktywne włączenie się w organizację 51. konferencji oraz pod adresem komitetu organizacyjnego, który w tym roku tworzyli studenci i doktoranci z kół naukowych KN ForMat i KN Eko-Energia: inż. Marta Wirkijowska, inż. Marcel Wiewióra, Fabian Myśliwiec, Piotr Jasiak, Mateusz Kiper, a także dr inż. Andrzej Gołdasz, mgr inż. Wojciech Sajdak, mgr inż. Grzegorz Luty, mgr inż. Mateusz Wędrychowicz oraz niżej podpisana. Na zakończenie swojego wystąpienia dr inż. L. Kurcz, rzeczywisty gospodarz 51. konferencji, życzył jej uczestnikom udanych prezentacji i dyskusji, sukcesu w konkursie referatów oraz, szczególnie studentom z Ukrainy, wspaniałych wrażeń z pobytu w murach naszej uczelni i cudownym mieście Krakowie.

Referat na Wydziale IMiIP - fot. Stanisław Malik

Referat na Wydziale IMiIP

Głos zabrał także prof. Tadeusz Telejko, Dziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, organizator i gospodarz święta „Dzień Hutnika”, życząc uczestnikom konferencji ciekawych prezentacji i satysfakcji z pracy w kołach naukowych.

Na zakończenie uroczystości inaugurującej 51. konferencję, sprawnie prowadzonej przez studentów z KN „Eko-Energia” Izabelę Czuba oraz Mateusza Kipera, zaprezentowany został referat inauguracyjny przedstawiony przez studentów Emilię Mach i Bartosza Kurzaka z KN „Controllers” pt. Miniaturowy system pomiarowy do monitorowania stanu powietrza przy zastosowaniu urządzeń mobilnych z systemem Android i komunikacji Bluetooth.

Bezpośrednio po inauguracji studenci rozpoczęli obrady w dwudziestu sześciu sekcjach tematycznych, w których zaprezentowano blisko czterysta referatów przygotowanych przez ponad pięciuset autorów – studentów z jedenastu uczelni, w tym pięciu zagranicznych. W dyskusjach prowadzonych w sekcjach uczestniczyli także inni zainteresowani studenci i pracownicy naukowi. Warto podkreślić, że corocznie w obydwu sesjach studenckich kół naukowych, z okazji Barbórki i Dnia Hutnika, prezentowanych jest około dziewięciuset referatów przygotowywanych przez ponad tysiąc autorów, co czyni nasze sesje studenckich kół naukowych największą tego typu konferencją naukową w kraju. Corocznie w ramach sesji prowadzony jest także konkurs na najlepsze referaty w poszczególnych sekcjach i w całej sesji. Jurorzy sekcji (pracownicy naukowi) dokonują wyboru trzech najlepszych prezentowanych referatów, przyznając im nagrody i upominki. Zdobywcy pierwszych miejsc w sekcjach uzyskują dodatkowo możliwość prezentacji swojego referatu na Sesji Laureatów, podczas której specjalne powołane jury wybiera trzy najlepsze prace całej sesji. Otrzymują oni także specjalne dyplomy z rąk rektora na uroczystym posiedzeniu Senatu. Nagrodzeni w sekcjach autorzy referatów uzyskują także możliwość prezentacji swojego dorobku naukowego w formie publikacji w recenzowanym zeszycie naukowym, wydawanym przez Wydawnictwo STN. Wykaz laureatów pierwszych miejsc w poszczególnych sekcjach tematycznych 51. Konferencji Studenckich Kół Naukowych można znaleźć pod adresem:

galaxy.agh.edu.pl/~kolanauk/ph/dzialalnosc/sesje/laureaci_51.pdf

Tydzień później w dniu 15 maja odbyła się Sesja Laureatów, którą otworzyła prof. A. Siwik, podkreślając znaczenie działalności kół naukowych dla samych studentów, ale także dla uczelni. Obrady Sesji Laureatów odbywały się w dwóch sekcjach tematycznych. Specjalnie powołane jury pracowało w dwóch składach:

Prezentacja na sesji laureatów - fot. Zbigniew Sulima

Prezentacja na sesji laureatów

Sekcja pierwsza – dr inż. Stanisław Krawczyk – przewodniczący, dr iż. Grzegorz Michta, dr Jadwiga Orewczyk, dr hab. inż. Eugeniusz Ziółkowski, prof. AGH, dr hab. Danuta Olszewska oraz Sekretarz Jury: inż. Izabela Czuba.

Sekcja druga – dr inż. Joanna Czub – przewodniczący, dr inż. Monika Kuźnia, dr inż. Grażyna Wszołek, dr hab. inż. Krzysztof Żaba, dr inż. Mirosław Kwiatkowski oraz Sekretarz Jury: Mateusz Kiper.

W Sesji Laureatów wyłonione zostały najlepsze referaty 51. konferencji, które zajęły ex-aequo miejsca pierwsze, drugie i trzecie. Poniżej autorzy najlepszych referatów, ich opiekunowie naukowi i koła naukowe, które reprezentowali.

Coroczne konferencje kół naukowych pionu hutniczego kończą się tradycyjnym już spotkaniem integracyjnym „Wielka Majówka”, którego uczestnikami są wyróżniający się w pracy kół naukowych i w sesji studenci, opiekunowie, przedstawiciele władz uczelni. „Wielka”, ponieważ bierze w niej udział około 150 członków. Majówka organizowana jest pod patronatem Prorektora ds. Studenckich przez Pełnomocnika ds. Kół Naukowych i Studenckie Towarzystwa Naukowe. Kilkunastoletnia już tradycja „Wielkiej Majówki” potwierdza wartość tego integracyjnego spotkania łączącego naukę, kulturę, świetną zabawę, a także rozmowy i dyskusje w sympatycznej atmosferze kilkugodzinnego rejsu.

Tradycyjnie „Wielka Majówka” rozpoczęła się z przystani u stóp Wawelu. Tegoroczna słoneczna pogoda pozwoliła w trakcie rejsu w górę rzeki w pełni podziwiać krajobrazy i uroki okolicy. Pierwszym punktem, który odwiedzili uczestnicy było Opactwo Benedyktynów w Tyńcu. Tak jak w latach ubiegłych, dzięki uprzejmości zakonników, było „coś dla ducha”, czyli zwiedzanie i poznawanie historii zabudowań klasztornych oraz była okazja do wysłuchania śpiewów gregoriańskich w wykonaniu tynieckich zakonników. Po wizycie w Opactwie przyszedł czas na „coś dla ciała”. Statek zabrał wszystkich uczestników na drugi brzeg rzeki, gdzie na polanie czekał ciepły posiłek oraz ulubiony przez studentów „złocisty napój”. Po podziwianiu malowniczej, zielonej okolicy udano się na statek i drogę powrotną do Krakowa. Uczestnikom pokrzepionych posiłkiem i dawką napojów humor dopisywał. Dlatego bardzo szybko dzięki skocznym utworom zespołu „Zagorka Band” rozpoczęły się żywiołowe tańce. Droga do centrum minęła bezlitośnie szybko.

51. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego wraz z „Wielką Majówką” to dowód na to, że przyjemne można łączyć z pożytecznym. Ciekawe referaty, owocne dyskusje i rozmowy, a także zabawa i integracja to nieodłączne elementy w ramach spotkań i działalności Studenckich Kół Naukowych działających w pionach Akademii Górniczo-Hutniczej.

Może więc Ty również – drogi czytelniku – sam się przekonasz, że koła naukowe pozwalają odkrywać nowe pasje, wzbogacają wiedzę i doświadczenia, a poprzez realizację licznych projektów pozwalają także studentom na wzbogacenie swoich CV. Działalność w kołach naukowych, uczestnictwo w konferencjach, spotkaniach i wyjazdach umożliwiają również nawiązywanie wielu ciekawych znajomości, wymianę doświadczeń, a także odwiedzenie i poznanie nowych miejsc. Zapraszamy więc do uczestnictwa w kolejnej 52. konferencji oraz „Wielkiej Studenckiej Majówce 2015”.

Izabela Czuba


Autorzy najlepszych referatów 51. Konferencji i ich opiekunowie naukowi

Miejsce

Autorzy referatu

Temat

Koło naukowe

Opiekun naukowy

I

Damian Pala, Adrian Bogacz,
Marcin Knafel, Piotr Torczyński

Wysokonapięciowy generator sejsmiczny

„PIORUN”

dr hab. inż. Jerzy Dec,

dr hab. inż. Paweł Zydroń

Paweł Olek, Dawid Pielech

Projekt walczącego robota humanoidalnego

„Mechaników”

dr inż. Krzysztof Zagórski

II

Marek Trojan, Mateusz Grzegorzek

Globus RGB

„Telephoners”

dr hab. inż. Marek Natkaniec

Aleksandra Chamczyk

Modyfikacja właściwości elektrochemicznych NaxCoO2-y na drodze podstawiania manganem w podsieci kobaltu

„Hydrogenium”

prof. Janina Molenda

III

Wacław Czernecki, Piotr Ryba,
Wojciech Sojka

Autonomiczny pojazd typu line follower na zawody „The FreescaleCup”

„Elektroników”

mgr inż. Łukasz Krzak

Maciej Pawliński

Zastosowanie tomografii elektronowej do analizy stopu
ALLVAC Inconel 718Plus

„Metaloznawców”

dr hab. inż. Adam Kruk