Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
04 luty 2023

Nowości Wydawnictw AGH

wybrane pozycje – pełna oferta: www.wydawnictwa.agh.edu.pl

Janusz Łuksza
Mechanika ośrodków ciągłych.
Metody badań surowców i wyrobów

Prezentowany podręcznik obejmuje problematykę mechaniki ośrodków ciągłych. Celem nadrzędnym autora było przedstawienie w sposób jasny i zrozumiały podstawowych pojęć z zakresu teorii sprężystości i plastyczności przy wykorzystaniu aparatu matematycznego dostosowanego do obowiązującego programu nauczania na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Dodatkowo zwrócono uwagę na znaczenie i zastosowanie otrzymanych wzorów w praktyce inżynierskiej. W zapisie zależności oraz w wyprowadzeniu większości wzorów zastosowano umowę sumacyjną Einsteina, dzięki czemu uzyskano ich znaczne uproszczenie. Następstwo rozdziałów oraz podrozdziałów wynika bezpośrednio z programu nauczania i chronologii wykładów. Omawiane są kolejno zagadnienia związane z następującymi problemami: stan naprężenia, stan odkształcenia, związki pomiędzy naprężeniami i odkształceniami w stanie sprężystym, plastyczność, warunki plastyczności, prawa plastycznego płynięcia oraz elementy mechaniki płynów.

Praca będzie przydatna zarówno dla studentów, jak i pracowników naukowych wyższych uczelni technicznych oraz inżynierów chcących zapoznać się lepiej z zagadnieniami mechaniki ośrodków ciągłych.

oprac. Joanna Ciągała

(na podstawie wstępu do książki)