Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
04 luty 2023

Kalendarium rektorskie

9–10 maja 2014

• Uroczystości z okazji Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego .

12 maja 2014

• Otwarcie wystawy „Walery i Ferdynand Goetlowie w sozologii i literaturze” – Biblioteka Główna AGH.

• Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. Wiesławowi Banysiowi, rektorowi Uniwersytetu Śląskiego i przewodniczącemu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

• Podpisanie porozumienia o współpracy między AGH i starostwem nowotarskim.

13 maja 2014

• Otwarcie Małopolskiego Centrum Biotechnologii – Uniwersytet Jagielloński.

13 maja 2014

• Spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Sztabu Policji w Krakowie podinsp. Tomaszem Marszałkowskim dot. bezpieczeństwa na terenie Miasteczka Studenckiego AGH.

14 maja 2014

• Spotkanie z Podsekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Darią Lipińską-Nałęcz dot. zmian w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym w zakresie tworzenia „związków uczelni”.

15 maja 2014

• Konferencja „Studenci – Cudzoziemcy w AGH: stan obecny i perspektywy” – AGH.

• Podpisanie porozumienia o współpracy między AGH a PZL Świdnik.

16 maja 2014

• Uroczystości jubileuszowe 45-lecia Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach.

• Dzień Hutnika zorganizowany przez Hutę ŁABĘDY w Gliwicach.

19 maja 2014

• Spotkanie członków Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego „ELA-MAT Podkarpackie” dot. omówienia zasad współpracy w ramach konsorcjum – Politechnika Rzeszowska.

20 maja 2014

• Posiedzenie Rady Fundacji „Panteon Narodowy”.

• Obrady „Okrągłego Stołu Polskiego Sportu” – Polski Komitet Olimpijski, Warszawa.

21 maja 2014

• Finał 15. jubileuszowego Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2014” – Warszawa.

• Otwarcie VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Energia – Ekologia – Etyka”, zorganizowanej w trakcie obchodów II Tygodnia Zrównoważonej Energii.

• Uroczyste posiedzenie Senatu z okazji nadania godności Profesora Honorowego AGH prof. Józefowi Zasadzińskiemu.

22 maja 2014

• Obchody Jubileuszu 15-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

• Otwarcie Festiwalu Nauki – Rynek Główny, Kraków.

• Konferencja „Horyzont 2020: wyzwania i szanse dla polskiej nauki” – Warszawa.

23 maja 2014

• Uroczystość nadania imienia nowej ulicy Profesora Mariana Mięsowicza – Bronowice, Kraków.

26 maja 2014

• Spotkanie Rady Programowej Międzynarodowego Forum Górskiego.

• Konferencja poświęcona przygotowaniu wniosku na utworzenie Knowledge Innovation Centers w zakresie „Raw Materials” – Belgia.

• Posiedzenie Komisji KRASP ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie.

• Udział w „InnoEnergy 2020 Rectors meeting” – Leuven, Belgia.

27 maja 2014

• Jubileusz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

• Otwarcie wystawy „W kręgu światła lampy naftowej”, zorganizowanej przez Muzeum AGH.

• Podpisanie porozumienia o współpracy między AGH a Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji dot. opracowywania i rozpowszechniania innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych, mających zastosowania w technologiach zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną, energetyczną i komunikacyjną inteligentnych miast i społeczności.

• Wizyta Dyrekcji Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z Poznania dotycząca możliwości nawiązania współpracy z AGH.

28 maja 2014

• IX posiedzenie Polskiej Platformy Technologicznej Systemów Bezpieczeństwa – WAT, Warszawa.

29 maja 2014

• Spotkanie z prof. Igorem Polovnikov, prezydentem Ukrainian Technological Academy – AGH.

• Spotkanie Rady Programowej konferencji „Kierunek – Miasto Przyszłości” – AGH.

30 maja 2014

• V Mielecki Festiwal Nauki i Techniki.

• Dzień Hutnika zorganizowany przez „Celsa” Huta Ostrowiec.

• Zgromadzenie wspólników CC Poland Plus – AGH.

2 czerwca 2014

• Otwarcie wystawy fotografii pt. „Od Solidarności do Wolności. Akademia Górniczo-Hutnicza – lata 80. – na drodze do demokracji” podczas obchodów Jubileuszowego Święta Wolności – AGH.

• Seminarium polsko-japońskie nt. Czystych Technologii Węglowych – Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

3 czerwca 2014

• Podpisanie porozumienia o współpracy między AGH i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie dot. ACMiN – AGH.

• Spotkanie z prof. Tadeuszem Więckowskim, rektorem Politechniki Wrocławskiej, dot. omówienia zasad współpracy w ramach Instytutu Technologii i Innowacji A4.

• Spotkanie z prof. Cezarym Janikowem z University of Missouri – St. Louis, USA.

• Konferencja pt. „Sieć Pamięci. Cyfrowe postaci pamięci społecznej”, zorganizowana przez Katedrę Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej Wydziału Humanistycznego AGH wraz z Instytutem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

4 czerwca 2014

• Uroczyste zakończenie VII Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” oraz VI Konkursu „Zobaczyć Matematykę”.

• Obchody upamiętniające 25-lecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości z udziałem rektorów krakowskich uczelni.

• Spotkanie z kierownictwem grupy inżynierów zajmujących się Elektroniką i Bezpieczeństwem w Centrum Technicznym Delphi w Krakowie, dotyczące współpracy AGH i Delphi.

5 czerwca 2014

• Uroczystości pt. „Muzyczna podróż dookoła Świata” zorganizowane z okazji Jubileuszu 25-lecia Samorządowego Przedszkola nr 13 w Krakowie.

6 czerwca 2014

• Obchody 40-lecia Wydziału Zarządzania.

• Spotkanie z Wojewodą Małopolskim Jerzym Millerem oraz przedstawicielami ArcelorMittal Poland i Stal Produkt S.A. w celu przygotowania koncepcji rewitalizacji terenów pohutniczych w Krakowie – Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

• Podpisanie porozumienia o współpracy między AGH a firmą Engorem, Grupa ERBUD.

• Spotkanie z Ministrem Stanu ds. Uniwersytetów i Nauki w Wielkiej Brytanii Davidem Willettsem – Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

7 czerwca 2014

• Rektorski Dzień Dziecka – spotkania z dziećmi organizowane wspólnie z Fundacją „Uniwersytet Dzieci” i krakowskimi uczelniami.

8 czerwca 2014

• Otwarcie 51. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego.

9 czerwca 2014

• Konferencja pt. „Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych” zorganizowana przez ORLEN Upstream – Warszawa.

• Spotkanie z dr. Sławomirem Brodzińskim, wiceministrem w Ministerstwie Środowiska, Głównym Geologiem Kraju, ws. realizacji programu Blue Gas.

10 czerwca 2014

• Spotkanie z dr. hab. inż. Herbertem Wirthem, prezesem KGHM Polska Miedź SA, ws. utworzenia Laboratorium Certyfikacji Paneli Fotowoltaicznych – Lubin.

11 czerwca 2014

• Otwarcie XXV Konferencji Naukowo-Technicznej „DRILLING-OIL-GAS AGH 2014, Wiertnictwo, Nafta, Gaz – dziś i jutro”, zorganizowanej przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu – AGH.

• Posiedzenie KIC InnoEnergy – TLAC Energy from chemical Fuels – Karlsruhe, Niemcy.

12 czerwca 2014

• Międzynarodowa Konferencja „Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie” – Ustroń.

12–13 czerwca 2014

• XVII Konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół Technicznych – Akademia Morska, Szczecin.

• Konferencja „Europa Młodych 2014–2020” – Kraków.

13 czerwca 2014

• Obrady Konwentu AGH połączone z II Zjazdem Klubu Absolwentów AGH.

14 czerwca 2104

• Dzień AGH – wielki piknik rodzinny dla wszystkich absolwentów, pracowników i studentów AGH.