Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
04 luty 2023

II Tydzień Zrównoważonej Energii

W tym roku, po raz drugi w historii naszej uczelni, zorganizowane zostały obchody II Tygodnia Zrównoważonej Energii (TZE) – wydarzenia energetycznego inspirowanego przez The European Union Sustainable Energy Week (największe europejskie wydarzenie energetyczne, prezentujące działania poświęcone efektywności energetycznej i odnawialnym źródłom energii). Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 19 – 23 maja 2014 roku i podobnie jak w zeszłym roku, zgromadziła sporą rzeszę zainteresowanych.

Organizatorem II Tygodnia Zrównoważonej Energii był Wydział Energetyki i Paliw, przy współudziale Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Kół Naukowych Eko-Energia, Ignis, Uranium i TD Fuels, Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów AGH oraz Wydziałowych Rad Samorządów Doktorantów i Studentów WEiP. Pracom Komitetu Organizacyjnego przewodniczył dr hab. inż. Mariusz Filipowicz, prof. AGH – Kierownik Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego. Wydarzenie zyskało wsparcie RWE Polska S.A. oraz wielu patronów (w tym Fundacji Myśli Ekologicznej, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych oraz Porozumienia Doktorantów Uczelni Krakowskich), a także patronów medialnych. Patronatem honorowym TZE objął Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka.

fot. Zbigniew Sulima

Tematyka TZE objęła wiele zagadnień istotnych z punktu zrównoważonej energii, w tym aspekty zrównoważonego rozwoju energetycznego, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, energii jądrowej, zarządzania energią w budynkach oraz czystych technologii węglowych.

Uroczyste otwarcie Tygodnia Zrównoważonej Energii (połączone z otwarciem VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Energia – Ekologia – Etyka”) swoją obecnością uświetnili prof. Zbigniew Kąkol, Prorektor ds. Nauki, prof. Wojciech Suwała, Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw, prof. Mariusz Filipowicz, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego II Tygodnia Zrównoważonej Energi oraz dr inż. Leszek Kurcz, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Energetyki i Paliw.

fot. Zbigniew Sulima

W ramach obchodów TZE odbyło się wiele niezwykle atrakcyjnych wydarzeń, w tym:

Park Energetyczny.

W trakcie trzech dni działania Parku Energetycznego, w namiotach wystawowych zlokalizowanych przed Wydziałem Energetyki i Paliw, swoje produkty prezentowały firmy Hemms, APA Innovative Vision, Cebud, Skorut Systemy Solarne, Termocent, Słoneczna Grupa, Zehnder oraz Grundfos Pompy. Ponadto obejrzeć można było stanowiska dydaktyczno-badawcze dostępne na Wydziale Energetyki i Paliw, prezentowane przez Koła Naukowe Eko-Energia, Ignis i TD Fuels, a także wystawę poświęconą energetyce jądrowej (prezentowaną przez Koło Naukowe Uranium, dzięki uprzejmości fundacji Forum Atomowe).

fot. Zbigniew Sulima

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Energia – Ekologia – Etyka.

Równolegle z Parkiem Energetycznym odbywała się VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Energia – Ekologia – Etyka”, obejmująca szereg interesujących referatów, a także część integracyjną. Uczestnicy konferencji, tak jak w latach poprzednich, przybyli do Krakowa z całej Polski. Wśród prelegentów byli zarówno przedstawiciele środowiska naukowego (profesorowie, pracownicy nauki z tytułem doktora, doktoranci oraz studenci), jak również przedstawiciele firm uczestniczących w obchodach TZE. Każdy z uczestników mógł wygłosić referat, a także wysłuchać ciekawych wystąpień i wymienić swoje doświadczenia z innymi osobami. Łącznie odbyło się 7 sesji, w trakcie których zaprezentowało się ponad 35 prelegentów.

Szkolenia tematyczne dla osób szczególnie zainteresowanych tematyką TZE.

11 szkoleń tematycznych (warsztatów) objęło szeroką gamę tematów, w tym tematy związane z energetyką odnawialną, ogniwami paliwowymi, modelowaniem krajowego systemu elektroenergetycznego, turbinami gazowymi, zarządzaniem energią w budynkach oraz energetyką jądrową. Warsztaty prowadzili pracownicy, doktoranci i studenci AGH, a także specjaliści spoza uczelni.

Dni otwarte dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Dni Otwarte obejmowały możliwość zwiedzenia laboratoriów Wydziału Energetyki i Paliw (w tym Laboratorium Maszyn Cieplnych i Przepływowych), obejrzenia wystaw prezentowanych w ramach Parku Energetycznego, wysłuchania przygotowanego specjalnie dla szkół wykładu, obejrzenia ekspozycji prezentowanych w Muzeum AGH, zwiedzania lokomotywy AGH, a także udziału w konkursie z wiedzy o OZE. W ramach Dni Otwartych gościliśmy kilkanaście szkół, w tym szkoły podstawowe, gimnazja, licea, technika oraz szkołę integracyjną.

Alert „Kraków – stop emisji: Elektryczna komunikacja miejska”.

Wydarzeniem towarzyszącym II Tygodniowi Zrównoważonej Energii był Alert „Kraków – stop emisji: Elektryczna komunikacja miejska”. W ramach Alertu odbyły się m.in. wykłady specjalistów na temat przyszłości rozwoju technologii akumulatorów litowo-jonowych i bezpieczeństwa ich stosowania w motoryzacji, a także zorganizowana została wystawa samochodów elektrycznych, którą można było obejrzeć przed pawilonem U2.

Pokazy filmowe.

II Tydzień Zrównoważonej Energii zakończył się sukcesem. Liczni goście opuszczali TZE zadowoleni, a my po raz kolejny mieliśmy okazję promować zagadnienia zrównoważonej energii wśród różnych grup odbiorców. Ponadto, udało się zacieśnić współpracę z firmami partnerskimi, a także nawiązać kontakty z nowymi. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom TZE, partnerom (w tym szczególnie firmie RWE Polska S.A.) i patronom, a także osobom zaangażowanym w organizację. Jednocześnie zapraszamy na stronę www.tze.agh.edu.pl oraz profil www.facebook.com/tze.agh do zapoznania się z dalszymi szczegółami. Już teraz zapraszamy także na kolejną edycję Tygodnia Zrównoważonej Energii, która odbędzie się w 2015 r. Szczegóły wkrótce!

mgr inż. Krzysztof Sornek
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego II Tygodnia Zrównoważonej Energii