Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
04 luty 2023

Od Solidarności do wolności

Dnia 2 czerwca w samo południe w Holu Głównym Gmachu A-0, odbył się z okazji dwudziestej piątej rocznicy pamiętnych wyborów parlamentarnych z 4 czerwca 1989 roku wernisaż wystawy fotograficznej „Od Solidarności do wolności – na drodze do demokracji” autorstwa Piotra Dylika1; Andrzeja Stawiarskiego2 oraz Jerzego Szota3.

Na wystawę przybyły władze uczelni, pracownicy oraz studenci AGH oraz sami autorzy zdjęć. Uroczystego otwarcia dokonał osobiście Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka mówiąc: „Koniec lat 80. pełen był wydarzeń znaczących, których zwieńczeniem były obrady okrągłego stołu i parlamentarne wybory 4 czerwca 1989 roku, uznawane za symboliczny koniec komunizmu w naszej ojczyźnie. Na naszych oczach odradzał się wolny, demokratyczny kraj. To przeżycie łączyło nas wtedy, choć zapewne każdy wiązał z nim inne emocje i oczekiwania. Zapraszam do obejrzenia wystawy fotografii naszych ówczesnych pracowników. Wróćmy na moment do tamtych wydarzeń, kiedy sięgaliśmy po wolność…”.

Zdjęcia na wystawie zostały ustawione w chronologicznym ciągu:

• 1981 luty – strajk studentów AGH;

• 1981 marzec – rocznica marca ’68;

• 1981 listopad – strajk studentów AGH – „Solidarność” AGH protestuje;

• 1981–1983 – stan wojenny;

• 1983 – Jan Paweł II w Krakowie;

• 1985 – samorządne AGH;

• 1988 – strajki ’88;

• 1989 – protesty studentów AGH;

• 4 czerwca 1989 – wybory parlamentarne.

Zdjęcia, które czekały ponad 25 lat na udostępnienie publiczności, pokazują życie w Krakowie lat 80. – zwłaszcza na terenie miasteczka studenckiego oraz budynków AGH. Na fotografiach widzimy ówczesnych wykładowców i studentów, którzy byli twórcami nowej Polski.

Jak powiedział dr Bogusław Zmudziński, pracownik naukowy Wydziału Humanistycznego, wystawa „…stanowi próbę przywrócenia zapewne już nieco zatartego śladu w pamięci tych, którzy byli uczestnikami i świadkami minionego okresu. Przede wszystkim jej zadaniem jest jednak przybliżenie wiarygodnego obrazu tamtych wydarzeń i towarzyszącego im klimatu młodym pokoleniom, które z oczywistych powodów pamiętać go nie mogą, a do którego dostęp jest możliwy dziś wyłącznie za pośrednictwem odpowiedzialnie gromadzonej dokumentacji i rzetelnych mediów”.

fot. Zbigniew Sulima

Zdjęciach ukazują również młodych ludzi, którzy bronili demokracji z właściwym młodzieży humorem, ambicjami i wiarą w to, co robią.

Zacytujmy raz jeszcze dr. Bogusława Zmudzińskiego: „Jako inicjator zorganizowania wystawy fotograficznej Od Solidarności do wolności, uświetniającej ćwierćwiecze narodzin polskiej demokracji, chciałbym w tym miejscu podziękować przede wszystkim autorom zdjęć – ówczesnym pracownikom Uczelnianego Ośrodka Dydaktyki AGH, Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego oraz Instytutu Fizyki Jądrowej naszej uczelni za bezinteresowne udostępnienie zdjęć z ich prywatnych archiwów. Duża część z nich czekała na upublicznienie przez ponad dwadzieścia pięć lat i bardzo się cieszę, że dokonuje się ono właśnie tu, gdzie powstały, na terenie naszej uczelni. Należało się to zarówno samym zdjęciom, jak i ich autorom. Oczywiście wystawa nie mogłaby dojść do skutku bez ogromnej przychylności i wszechstronnej pomocy władz uczelni – Rektora AGH prof. T. Słomki oraz Prorektor ds. Studenckich prof. Anny Siwik – historykowi i twórczyni Wydziału Humanistycznego AGH. Za to władzom uczelni należą się szczególne wyrazy podziękowania. Chciałbym w tym miejscu podziękować także za niezwykle przychylne potraktowanie inicjatywy zorganizowania wystawy i aktywny udział w jej przygotowaniu Członkom Komisji Zakładowej oraz Komisji Wydziałowej Wydziału Humanistycznego NSZZ Solidarność AGH.”

fot. Zbigniew Sulima

Wystawa, podobnie jak całe obchody 25-lecia wyborów parlamentarnych z 4 czerwca 1989 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej, została objęte Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. Tadeusza Słomki.

Autorami pomysłu zorganizowania wystawy są pracownicy Wydziału Humanistycznego AGH. Scenariusz ekspozycji przygotował Piotr Dylik, projekt graficzny – Krystyna Oniszczuk-Dylik.

Anna Bersheda
studentka I rok SUM Kulturoznawstwa Wydział Humanistyczny

fot. Zbigniew Sulima

1 Piotra Dylik – fotoreporter, absolwent Wydziału Prawa UJ, w latach 1977–1981 członek klubu filmowego OMAK przy AGH, w 1981–88 był pracownikiem Uczelnianego Ośrodka Dydaktyki AGH – pracownia filmowa, od 1990 r. redaktor graficzny miesięcznika LIST.

2 Andrzej Stawiarski – dziennikarz, fotoreporter, absolwent Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH, w latach 1981–1990 był pracownikiem Instytutu Surowców Energetycznych na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH, w latach 1990–2006 dziennikarz „Gazety Wyborczej”, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – w latach 2005–2011 prezes oddziału krakowskiego SDP.

3 Jerzy Szot – fotoreporter, absolwent Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH, członek klubu filmowego OMAK przy AGH, od 1982–1988 r. pracownik Instytutu Fizyki Jądrowej AGH – pracownia fotograficzna, od 1993 r. jako fotoreporter: 1993–2002 – „Polityka”, 1993–1998 – „Gazeta Wyborcza” Kraków, od 2000 – członek Agencji Fotograficznej „Forum” – Warszawa, od 2002 – członek Agencji Fotograficznej „Ośrodek Karta” – Warszawa, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich