Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
04 luty 2023

Podpisane porozumienia

Grupa Kapitałowa ERBUD SA

6 czerwca 2014 roku obyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy AGH a Grupą Kapitałową ERBUD SA.

Celem porozumienia jest współpraca pomiędzy stronami polegająca na wykorzystaniu potencjału naukowego i bazy badawczej AGH przy jednoczesnym wsparciu ze strony spółki działalności naukowej i dydaktycznej realizowanej na uczelni.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez pana Dariusza Grzeszczaka – Członka Zarządu i Józefa Zubelewicza – Członka Zarządu oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy porozumienia: – ze strony Spółki: dr Agnieszka Maciuk-Grochowska, Dariusz Leśniak, ze strony AGH: dr inż. Dominik Kowal.

fot. Zbigniew Sulima

PZL-Świdnik

15 maja 2014 roku w murach AGH miała miejsce uroczystość podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy AGH a Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” SA.

Strony zadeklarowały chęć współdziałania na polu nauki, badań i wdrażania programów współpracy w oparciu o wzajemne zaufanie, szacunek, różnorodne doświadczenia i dostępne narzędzia w celu stworzenia synergicznego środowiska. Główne kierunki współpracy to edukacja przyszłych inżynierów oraz wspólne projekty i badania naukowe. Beneficjentami porozumienia będą studenci i absolwenci AGH oraz pracownicy uczelni i spółki PZL-Świdnik. Współpraca będzie realizowana m.in. przez organizację praktyk i staży dla studentów i absolwentów uczelni w PZL-Świdnik, wymianę pracowników PZL-Świdnik i studentów/pracowników uczelni w celach szkoleniowych, uczestnictwo w seminariach, prezentacjach i konferencjach, fundowanie stypendiów przez spółkę.

PZL-Świdnik jest kluczowym pracodawcą w sektorze lotniczym w Polsce, a także jednym z największych pracodawców w regionie. Spółka tworzy i wprowadza innowacyjne rozwiązania oraz jest ukierunkowana na ciągły rozwój technologiczny, a swoje działania opiera na wspieraniu rozwoju zawodowego pracowników.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez pana Mieczysława Majewskiego – Prezesa Zarządu i Nicola Bianco – Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy porozumienia: – ze strony PZL-Świdnik, Ewa Kamińska i Paweł Chojnacki – ze strony AGH: prof. Tomasz Szumc.

fot. Zbigniew Sulima

IB One sp. z o.o.

12 maja 2014 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy AGH a IB ONE sp. z o.o.

Poprzez zawarcie porozumienia strony wyraziły zamiar i wolę współpracy, która będzie realizowana m.in. poprzez inicjowanie prac badawczo-rozwojowych ze wspólnego obszaru zainteresowań AGH i IB ONE, uruchamianie oraz realizowanie wspólnych projektów, organizację wspólnych seminariów i warsztatów przybliżających i promujących nowoczesne technologie informatyczne, współpracę w zakresie wspierania realizacji prac doktorskich i dyplomowych różnych szczebli naukowych.

Firma IB ONE jest liderem na rynku polskim i rynku europejskim w zakresie wdrażania bardzo nowoczesnych technologii informatycznych wspomagających procesy strategicznego zarządzania w dużych i bardzo dużych przedsiębiorstwach oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez pana Jerzego Dubińskiego – Prezesa Zarządu oraz prof. Tomasza Szmuca – Prorektora ds. Współpracy.

Koordynatorzy porozumienia: – ze strony firmy: Jerzy Dubiński, Małgorzata Leśniak, ze strony AGH: dr inż. Radosław Klimek.

Agnieszka Wójcik
Centrum Transferu Technologii