Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
28 styczeń 2023

Statuetki INFOSTAT

za wybitne dokonania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Podczas Wielkiej Gali Społeczeństwa Informacyjnego, która odbyła się 17 maja 2010 w Zamku Ujazdowskim w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego dr Marek Hołyński wręczył Nagrody INFOSTAT, przyznane przez Komitet Organizacyjny obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Statuetkami INFOSTAT 2010 uhonorowani zostali:

– prof. Ryszard Tadeusiewicz – za ogromny wkład i zaangażowanie w budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce,

– Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji – za wieloletnie propagowanie idei  społeczeństwa informacyjnego,

– Krzysztof Wasiek – za wybitne zaangażowanie oraz aktywność na rzecz współpracy instytucji Unii Europejskiej z instytucjami administracji państwowej w obszarze telekomunikacji oraz społeczeństwa informacyjnego,

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – za znaczący wkład w budowę społeczeństwa informacyjnego  wynikający z wdrożenia w Polsce  rozległej sieci transmisji danych,

– Jacek Wojnarowski i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – za przeniesienie polskich bibliotek w XXI wiek.

Serwis Informacyjny Polskiego Towarzystwa Informatycznego