Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
04 luty 2023

Akademia Muzyczna w Krakowie

Od 2010 roku w Akademii Muzycznej realizowany jest projekt „Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II”, wyróżniony nagrodą „Ars quaerendi” Marszałka Województwa Małopolskiego za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury.

Projekt realizowany jest w ramach prac Zakładu Analizy i Interpretacji Muzyki Akademii Muzycznej w Krakowie we współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II oraz Międzyuczelnianym Instytutem Muzyki Kościelnej. Zakłada on przeprowadzenie całościowych badań nad muzyką w różny sposób związaną z Osobą Karola Wojtyły i Jana Pawła II.

fot. arch. AM

Kierownik projektu – prof. dr Teresa Malecka, współpraca – dr Kinga Kiwała.

Inicjatywy podjęte w ramach projektu:

– kwerenda w Ośrodku Dokumentacji i Studium Pontyfikatu w Rzymie, skatalogowanie i digitalizacja muzykaliów (sierpień/wrzesień 2010) (dr Kinga Kiwała, mgr Anna Satyła, mgr Honorata Kiwała);

– wystawa muzykaliów (rękopisy utworów związanych z Osobą Jana Pawła II, fragmenty wydanych partytur, dedykacje, listy od kompozytorów do Ojca Świętego) ze zbiorów Fundacji Jana Pawła II i Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu w Rzymie. Tytuł wystawy: „Kompozytorzy – Janowi Pawłowi II”, 3–5 listopada 2010, Akademia Muzycznej w Krakowie (organizacja: mgr Anna Satyła, dr Kinga Kiwała). Wystawa odbyła się w ramach „V Dni Jana Pawła II”;

fot. arch. AM

– sesja naukowa „Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II” w ramach „V Dni Jana Pawła II” 5 listopada 2010. Kierownictwo naukowe sesji: prof. dr Teresa Malecka; organizacja: dr Kinga Kiwała, dr Renata Borowiecka, mgr Anna Satyła. Podczas sesji prezentowane i interpretowane były utwory związane z osobą Jana Pawła II, a także przeprowadzone zostały wywiady z kompozytorami utworów związanych z Papieżem-Polakiem (Anna Zawadzka-Gołosz, Wojciech Widłak). Wystąpili wykładowcy i doktoranci Akademii Muzycznej w Krakowie. Planowane jest wydanie materiałów z sesji, oraz katalogu dzieł związanych z osobą Jana Pawła II.

Jak co roku Akademia Muzyczna w Krakowie przygotowała także koncert muzyczny. W ramach „V Dni Jana Pawła II” był to koncert muzyki oratoryjnej. Soliści, chór i orkiestra Akademii Muzycznej pod dyrekcją Macieja Tworka wykonali „Stworzenie Świata” J. Haydna.

Organizatorzy

fot. arch. AM
fot. arch. AM
fot. arch. AM