Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
20 marzec 2023

Wybierz rocznik

OZE Day – Dzień Odnawialnych Źródeł w AGH

Geneza projektu „OZE Day”

Wychodząc naprzeciw zwiększającemu się zainteresowaniu tematyką wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród społeczności akademickiej jak również prywatnych osób, członkowie Koła Naukowego Odnawialnych Źródeł Energii „Grzała” przygotowali projekt „OZE Day”. Pomysł zorganizowania wydarzenia, które miało być swoistym połączeniem targów i konferencji, zrodził się pod koniec listopada 2010 roku jako projekt mogący wziąć udział w konkursie „Grant Rektorski”, a prace nad realizacją imprezy nabrały tempa w grudniu 2010, gdy Koło zdobyło dofinansowanie w ramach wspomnianego konkursu. Niezmiernie pomocne okazało się również wsparcie finansowe udzielone przez Stowarzyszenie Geosynoptyków „GEOS” i Dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz wsparcie logistyczne ze strony Katedry Surowców Energetycznych. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął prof. Antoni Tajduś, Rektor AGH zaś patronem medialnym została GLOBEenergia – ogólnopolski dwumiesięcznik poświęcony odnawialnym źródłom energii oraz poszanowaniu energii.

Część zespołu organizacyjnego OZE Day opiekująca się holem głównym - fot. KSAF AGH

OZE Day – „Odkryj swoją energię!”

W dniu 8 kwietnia 2011 roku w murach AGH miało miejsce po raz pierwszy w Małopolsce wydarzenie poświęcone tematyce odnawialnych źródeł energii. Celami przedsięwzięcia były przede wszystkim popularyzacja i promocja odnawialnych źródeł energii oraz zrównoważonego rozwoju, wzrost świadomości i wykorzystania alternatywnych źródeł energii w aspekcie racjonalnego korzystania z zasobów środowiska, powstanie platformy do transferu informacji o odnawialnych źródłach energii pomiędzy firmami, studentami i przedstawicielami samorządów terytorialnych oraz umożliwienie studentom i absolwentom zapoznania się z rynkiem pracy w obszarze OZE.

Dzień odnawialnych źródeł energii odbywał się na dwóch poziomach holu głównego budynku A-0 AGH, gdzie mieściły się stoiska zaproszonych firm, stowarzyszeń, organizacji i kół naukowych AGH związanych z OZE oraz w auli pawilonu A-0, gdzie był prowadzony cykl krótkich prelekcji „ABC z OZE” oraz prezentacje zaproszonych gości. Już na pierwszym kroku szczególną uwagę uczestników przyciągnęła niesamowita dekoracja utworzona z 1500 balonów modelowych. Jasnoniebieski napis wydarzenia został umieszczony na stelażu przy wejściu głównym budynku A-0, a na szczycie schodów został postawiony 2,5 metrowy wiatrak będący wizualizacją logo OZE Day. Lecz to był dopiero początek atrakcji przygotowanych dla uczestników imprezy. Kolejnych wrażeń dostarczyli zaproszeni wystawcy: firmy, będące liderami w branży OZE, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz koła naukowe działające w AGH. Udział w imprezie wzięli m.in. Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Polska Sieć Energie Cités, Junkers, HERZ, Ochsner, Watt, CES, CEDI, GLOBEnergia oraz trzy prężnie działające studenckie organizacje: Koło Naukowe Caloria, Studenckie Koło Naukowe Eko-Energia i Koło Naukowe Odnawialnych Źródeł Energii „Grzała”.

Międzynarodowa grupa uczestników przy stoisku wyatawowym pojazdu hybrydowego OZI - fot. KSAF AGH

OZE Day rozpoczęto wygłoszeniem wykładu inauguracyjnego. Po nim nastąpił cykl krótkich wystąpień zaproszonych gości. Program imprezy w auli pawilonu A-0 był podzielony tematycznie ze względu na rodzaj odnawialnego źródła energii, w skład których wchodziły: geotermia, słońce, wiatr, woda, biogaz i biomasa. Zainteresowane osoby, które pojawiły się na OZE Day, mogły wziąć udział w cyklu wykładów „ABC z OZE” wprowadzających w dany obszar tematyczny. Skondensowana pigułka wiedzy na dany temat została przekazana przez studentów i pracowników naukowych AGH. Po części teoretycznej można było skonfrontować otrzymane informacje podczas wystąpienia zaproszonych wystawców z danej branży tematycznej. Firmy nie tylko zaprezentowały swoją ofertę handlową, ale również w ciekawy sposób przedstawiły zagadnienia swojej branży oraz zwłaszcza dla studentów i absolwentów ważne informacje o możliwości odbycia praktyk i znalezienia pracy.

Na stoiskach wystawowych można było zaglądnąć do wnętrza kotła na biomasę i zapytać o wykorzystanie roślin energetycznych, zobaczyć efekt pomiarów termowizyjnych obiektu, poznać budowę próżniowego kolektora słonecznego, przeanalizować makietę jachtu napędzanego dzięki energii pozyskanej z odnawialnych źródeł.

Jednak największe zainteresowanie, zwłaszcza wśród grupy międzynarodowej wzbudził OZI – ekologiczny pojazd o napędzie hybrydowym. Podczas OZE Day odbyła się oficjalna premiera urządzenia wraz z jego demonstracją. Trójkołowy rower jest napędzany dwoma różnymi źródłami energii: energią mechaniczną, powstałą poprzez pracę ludzkich mięśni i energią słoneczną, której przemiana na prąd elektryczny następuje w panelu fotowoltaicznym umieszczonym na rowerze w formie daszku. OZI powstał dzięki pracy zespołu projektowego w ramach poprzedniego projektu KN OZE „Grzała” – „OZI – pojazd o napędzie hybrydowym”.

Prowadzący imprezę w Auli Głównej: Marcin Paszkiewicz i Bartłomiej Podlasek - fot. KSAF AGH

Wydarzeniem towarzyszącym imprezie była ścieżka dydaktyczna „Szlakiem OZE po AGH”. Grupy zainteresowanych osób zostały oprowadzone po punktach, gdzie zlokalizowane są urządzenia wykorzystywane do produkcji energii z odnawialnych źródeł. Ścieżka dydaktyczna odbywała się w trzech turach i obejmowała punkty naukowo-badawcze zlokalizowane na terenie uczelni AGH: Laboratorium Automatyki, Robotyki i Systemów Fotowoltaicznych, kocioł wsadowy na słomę, drewno i inną biomasę EKOPAL RM40 na Wydziale Odlewnictwa oraz mobilną ekspozycję firmy Junkers na parkingu przed Biblioteką Główną AGH. Dzięki uprzejmości dr. inż. Janusza Tenety uczestnicy obejrzeli instalację fotowoltaiczną i poznali zasady procesu konwersji fotowoltaicznej a dzięki dr. hab. inż. Mariuszowi Filipowiczowi poszerzyli swoją wiedzę na temat wykorzystania biomasy do produkcji energii cieplnej. W przyczepce firmy Junkers uczestnicy przyjrzeli się zasadzie działania pompy ciepła TM 60, konstrukcji płaskiego kolektora słonecznego Excellence, mechanizmowi działania kotła kondensacyjnego z wbudowanym zasobnikiem warstwowym Cerapur Acu i stojącego kotła kondensacyjnego ze zintegrowanym zasobnikiem solarnym Cerapur Modul Solar.

Nie mniejszych wrażeń dostarczył konkurs z zakresu tematyki odnawialnych źródeł energii. Pięć zagadnień odnosiło się do poszczególnych obszarów OZE, a odpowiedzi na postawione pytania można było usłyszeć podczas cyklu wykładów „ABC z OZE”. Uczestnicy ochoczo konfrontowali się z pytaniami konkursowymi gdyż nagrodą główną był pobyt dla dwóch osób w Terma Bania w Białce Tatrzańskiej. Niemniej wartościowe były pozostałe nagrody ufundowane przez wystawców i z pozyskanych środków finansowych z „Grantu Rektorskiego”.

Zespół organizacyjny OZE Day na tle dekoracji - fot. KSAF AGH

OZE Day wzbudził duże zainteresowanie i dostarczył uczestnikom szerokiej wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. W imprezie wzięła udział głównie społeczność akademicka związana z kierunkami energetycznymi i odnawialnych źródeł energii. Nie zabrakło też przedstawicieli samorządów terytorialnych z małopolskich gmin m.in. Chrzanów, Radziemice i Zawoja, uczniów szkół krakowskich i indywidualnych osób chcących uzyskać wskazówki na temat kupna i używania alternatywnych metod wytwarzania i magazynowania energii. Organizatorzy planują już kolejną edycję Dnia Odnawialnych Źródeł Energii.

Bartłomiej Podlasek
Prezes KN OZE „Grzała”
Anita Raś
Koordynator projektu „OZE Day”