Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 listopad 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Nagroda Wegenera dla profesora Wojciecha Góreckiego

EAGE & SPE EUROPEC, Copenhagen’12

4 czerwca 2012 roku podczas ceremonii otwarcia 74. Konferencji i Wystawy Europejskiej Asocjacji Naukowców z Dziedziny Nauk o Ziemi i Inżynierów – EAGE, w Kopenhadze – prof. Wojciech Górecki z Katedry Surowców Energetycznych, Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska dostał prestiżową nagrodę Alfreda Wegenera. O przyznaniu nagrody zadecydowało międzynarodowe jury, składające się z wybitnych postaci w sferze nauk o Ziemi z całego świata.

Nagrodę Wegenera przyznano prof. Wojciechowi Góreckiemu w uznaniu wyróżniających się osiągnięć w ciągu ponad 45-letniej akademickiej pracy badacza i organizatora nauki oraz działań przemysłowych na polu geologii naftowej i poszukiwania surowców oraz nowoczesnej dziedziny, jaką są odnawialne źródła energii, w szczególności energia geotermalna. W uzasadnieniu przyznania nagrody czytamy, że „najważniejszą cechą długoletniej działalności prof. Góreckiego było podejmowanie wyzwań w różnorodnych obszarach, łącznie z poszukiwaniem gazu zamkniętego w utworach czerwonego spągowca oraz gazu łupkowego w utworach dolnego paleozoiku, a także eksploatacją złóż geotermalnych. Większość prac prowadzonych przez prof. Góreckiego była skupiona w Polsce, jednak ważne są także elementy działalności Profesora w Libii i Chinach, gdzie tworzył interdyscyplinarne zespoły badaczy i inżynierów i przyczynił się do rozwoju przemysłu naftowego”.

W uzasadnieniu przyznania nagrody Wegenera podkreślono także, że prof. W. Górecki wychował liczne grono studentów i doktorantów, z których duża część podjęła jego dzieło rozwoju geologii naftowej i geotermii. Zwrócono także uwagę na liczne publikacje i opracowania przemysłowe, a w szczególności sześć atlasów geotermalnych, nagrodzonych w Polsce i za granicą. Podkreślono liczne kontakty osobiste prof. W. Góreckiego z wybitnymi naukowcami i przedstawicielami koncernów przemysłowych w zakresie nauk o Ziemi w Europie i na świecie i tworzenie przez niego bliskich związków między macierzystą uczelnią, a światowymi gigantami naftowymi, jak Schlumberger czy Halliburton, dzięki którym studenci i doktoranci Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH mogą korzystać z najnowszych osiągnięć tych firm w zakresie komercyjnego oprogramowania.

Profesor Wojciech Górecki – Laureat Nagrody Wenegera 2012 - fot. arch. autorki

Jury wysoko oceniło także działalność prof. W. Góreckiego jako Prezesa Stowarzyszenia Geosynoptyków GEOS, organizacji stowarzyszonej z EAGE, wielokrotnie wspomagającej studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki w uczestnictwie w konferencjach i wystawach EAGE.

Alfred Wegener (1880–1930), niemiecki geofizyk i klimatolog; opublikował w 1915 roku rozszerzoną wersję swojej książki pt. The origin of continents and oceans (pierwsze wydanie, 1912), w której przedstawił pierwszą sugestię na temat dryftu kontynentów i tektoniki płyt. Nagroda jego imienia jest przyznawana członkom EAGE, którzy w ciągu wielu lat przyczynili się do rozwoju nauk o Ziemi, zarówno w zakresie badań naukowych jak i rozwoju technologii i technik inżynierskich, w szczególności geologii i inżynierii naftowej.

Wielu wybitnych geologów i geofizyków było wyróżnionych nagrodą imienia Wegenera. Wystarczy wymienić kilka nazwisk: Henning Omre (2011) – za wyjątkowe osiągnięcia na polu geostatystyki i włączanie nowoczesnych technik z tej dziedziny do modelowania procesów zachodzących w skałach zbiornikowych ropy i gazu; Carlo Doglioni (2009) – za osiągnięcia w zakresie geologii strukturalnej, badań subdukcji i wulkanizmu w rejonie Morza Śródziemnego; Patric Corbett (2005) – za działania na rzecz integracji różnorodnych dyscyplin w dziedzinie nauk o Ziemi, w szczególności sedymentologii, geologii złożowej, petrofizyki, testowania otworów oraz inżynierii złożowej; K.J. Weber (2001) – za wybitne osiągnięcia merytoryczne i organizacyjne w koncernie Shell oraz współpracę w zakresie problematyki geologiczno-geofizycznej cienkowarstwowych formacji w Delft University oraz Heriot Watt University oraz Imperial College.

Profesor Wojciech Górecki i Prezydent EAGE w latach 2011–2012, prof. John Underhill po wręczeniu nagrody Wegenera - fot. arch. autorki

EAGE, European Association of Geoscientists and Engineers jest największą na świecie organizacją, zrzeszającą specjalistów z dziedziny nauk o Ziemi, naukowców i inżynierów, teoretyków i praktyków, przedstawicieli wielkiego światowego biznesu naftowego i pracowników małych firm zajmujących się np. produkcją wybranych elementów aparatury czy oprogramowania. Konferencje i wystawy EAGE skupiają corocznie kilka tysięcy uczestników. Od 8 lat Konferencje i Wystawy EAGE są organizowane razem z SPE EUROPEC, Society of Petroleum Engineers. Doroczne Konferencje i Wystawy EAGE są największym wydarzeniem na świecie prezentującym osiągnięcia w zakresie rozwoju nowoczesnej geologii stosowanej i geofizyki poszukiwawczej. Stanowią światowe forum do prezentacji naukowych osiągnięć, nowoczesnych rozwiązań technicznych, nowego oprogramowania i systemów komputerowych, są miejscem debaty między przedstawicielami różnorodnych środowisk oraz gremium, które stawia wyzwania na najbliższą przyszłość. Tematyka konferencji jest zawsze związana z najbardziej aktualnymi potrzebami świata w zakresie poszukiwania surowców energetycznych, poszanowania środowiska naturalnego i rozwoju odnawialnych źródeł energii. Tegoroczna konferencja, Copenhagen’12, EAGE & SPE EUROPEC 2012, odbyła się pod hasłem „Responsibly Securing our Natural Resources”. W konferencji wzięło udział ponad 7 tys. uczestników. Zaprezentowano ponad 1000 wystąpień – referatów i posterów, 450 wystawców eksponowało sprzęt i oprogramowanie. Te liczby świadczą o wielkim zainteresowaniu podejmowanymi problemami.

Podczas uroczystości otwarcia 74th EAGE Conference and Exhibition, Bella Center, Copenhagen - fot. arch. autora

EAGE liczy obecnie ponad 17 tys. członków; na przestrzeni 20 lat liczba członków wzrosła o ponad 450%. Organizacja składa się z dwóch członów: Oil & Gas Division oraz Near Surface Division. Prowadzi aktywną działalność szkoleniową, promocyjną i wydawniczą. Pod patronatem EAGE, w sposób ciągły ukazują się periodyki: First Break, Geophysical Prospecting i Petroleum Geology, z których dwa ostatnie znajdują się na liście czasopism indeksowanych. Co roku zmieniają się władze organizacji, łącznie z międzynarodowym jury, przyznającym corocznie prestiżowe nagrody i wyróżnienia oraz honorowe członkostwo EAGE. W skład jury, które przyznało nagrodę prof. W. Góreckiemu wchodzili: Don Milne (przewodniczący), Olivier Dubrule, Tarig Ali Alkhalifah, Jo Prigmore, Dirk Orlowsky, Zhiyi Zheng, Endre Törös, Davide Calgani, Enders Robinson, Evgeny Landa, Fabio Rocca, Finn Rar Aamodt, Francois Roure, Giuliana Rossi, Mickaele Le Ravalec i Phil Christie.

Wśród nagród przyznawanych przez międzynarodowe jury EAGE warto wspomnieć także o: Desiderius Erasmus Award – za wybitne osiągnięcia w długim okresie czasu na polu nauk o Ziemi, Conrad Schlumberger Award – za wybitne osiągnięcia w zakresie rozwiązań technicznych i w nauce, Arie van Weelden Award – za długoletnią pracę na rzecz EAGE, czy Nigel Anstey Award – za najlepszą pracę opublikowaną w First Break’u w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

Profesor W. Górecki swoją działalnością wpisuje się w problemy rozważane podczas zgromadzeń EAGE. Konferencja i Wystawa EAGE w Kopenhadze miała miejsce po raz drugi w historii EAGE. Profesor W. Górecki był uczestnikiem obu konferencji; pierwszej która odbyła się dokładnie 20 lat wcześniej i obecnej, na której uzyskał zaszczytne wyróżnienie nagrodą Wegenera.

Jadwiga Jarzyna
Katedra Geofizyki, WGGiOŚ AGH
Członkini EAGE, członkini GEOS

fot. arch. autora