Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
21 maj 2018
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
39. Odnowienie Immatrykulacji po 50. latach dla rocznika 1962/63 w dniu 23 maja 2012

Motto: „Pamięć i tradycja to zachowanie tożsamości naszej Almae Mater”

Z wielu pięknych tradycji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie związanych z kierunkami kształcenia w danych zawodach wyróżnia się tradycja Odnowienia Immatrykulacji po 50. latach od rozpoczęcia studiów, którą poszczycić się może tylko nasza uczelnia. Uroczystość ta po raz pierwszy odbyła się podczas jubileuszu 50-lecia AGH w 1969 roku. Inicjatorem i współorganizatorem tej uroczystości jest Stowarzyszenie Wychowanków AGH, najstarsza uczelniana organizacja tego typu w kraju. Dostępują tego zaszczytu tylko ci, którzy ukończyli studia wyższe, a byli immatrykulowani po raz pierwszy przed 50 laty.

Immatrykulacji dokonują rektor z dziekanami wręczając jubilatom specjalne okolicznościowe indeksy w czerwcu i listopadzie każdego roku. Wyjątkowo w roku bieżącym ze względu na turniej Euro 2012 – pierwsze tegoroczne odnowienie immatrykulacji zostało przeprowadzone w maju. Jest to święto „studentów jubilatów absolwentów”.

Tegoroczne już 39. Odnowienie Immatrykulacji rozpoczęło się 23 maja 2012 roku dla rocznika 1962/63 z wydziałów: Górniczego, Geologiczno-Poszukiwawczego, Geodezji Górniczej i Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej. Kolejne odnowienie immatrykulacji dla rocznika 1962/63 dla wydziałów: Metalurgicznego, Maszyn Górniczych i Hutniczych, Odlewnictwa, Ceramicznego i Metali Nieżelaznych odbędzie się 21 listopada 2012 roku.

Wydział Górniczy - fot. Zbigniew Sulima

Jak zwykle uroczystości immatrykulacyjne rozpoczęto o godz. 9:00 mszą świętą dziękczynną w Akademickiej Kolegiacie Św. Anny, podczas której modlitwę wiernych czytał mgr inż. Stanisław Gwoździkowski.

Około godz. 10:00 Jubilaci przybyli przed aulę AGH, gdzie załatwiali formalności zgłoszeniowe przy stolikach swoich wydziałów, odbierali identyfikatory osobiste, wpisywali się do Księgi Pamiątkowej, gościli przy bufecie i witali się entuzjastycznie.

Wszyscy przed godz. 12.00 zajęli swoje miejsca w auli, gdzie przy dźwiękach marsza, w samo południe, przybył uroczyście Rektor AGH prof. Antoni Tajduś wraz z dziekanami immatrykulowanych wydziałów oraz Honorowym Przewodniczącym Stowarzyszenia Wychowanków AGH doc. Kazimierzem Matlem – w zastępstwie za Przewodniczącego prof. Stanisława Mitkowskiego, który był w tym dniu „studentem – jubilatem”. Dziekanami, którzy brali udział w tej uroczystości byli: z Wydziału Górnictwa i Geoinżynieri prof. Marek Cała, Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska prof. Jacek Matyszkiewicz, Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska prof. Marian Mazur, Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki prof. Antoni Cieśla.

Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy - fot. Zbigniew Sulima

Uroczystość, której przewodniczył Rektor AGH prof. Antoni Tajduś, rozpoczęto pieśnią Gaude Mater Polonia. Po bardzo serdecznym powitaniu wszystkich zebranych rektor przypomniał stan uczelni z lat studiów jubilatów, rektorów, dziekanów, liczbę ówczesnych wydziałów i studentów oraz przedstawił szczegółowo wspaniały rozwój i sukcesy uczelni, nowe kierunki kształcenia i perspektywy i jej rozwoju.

Następnie głos zabrał Honorowy Przewodniczący SW AGH doc. Kazimierz Matl, który w swoim wystąpieniu omówił tradycję odnowienia immatrykulacji po 50. latach, którą realizuje i kontynuuje Stowarzyszenie Wychowanków AGH, które swoje początki ma w 1945 roku. Ciągłość immatrykulacji zawdzięczamy szczególnie pani dr inż. Krystynie Norwicz.

Po tym wystąpieniu rektor przystąpił do odnowienia immatrykulacji: Rektor AGH prof. A. Tajduś poprosił wszystkich o powstanie i złożenie ślubowania, którego tekst znajduje się w specjalnych indeksach odnowienia immatrykulacji.

Wydział Geodezji Górniczej - fot. Zbigniew Sulima

Po ślubowaniu rozpoczął się akt immatrykulacji – rektor dotykał lewego ramienia immatrykulowanego berłem rektorskim, dziekan wręczał specjalne indeksy, a Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia pamiątkowe znaczki uczelni. Każdej grupie została wykonana pamiątkowa fotografia z rektorem, dziekanem i Honorowym Przewodniczącym.

Po zakończeniu immatrykulacji rektor poprosił o uczczenie chwilą ciszy tych wszystkich, którzy od nas odeszli.

Następnie głos zabrał przedstawiciel immatrykulowanych prof. Stanisław Rychlicki, który przypomniał lata ich studiów, ze szczególną relacją ze studium wojskowego i podziękował organizatorom za tak doniosłą uroczystość (treść wystąpienia będzie zamieszczona w periodyku „Vivat Akademia”.

Gaudeamus igitur zakończyło centralną część uroczystości. Rektor zaprosił wszystkich do wspólnej i wydziałowych fotografii pod statuą Stanisława Staszica – patrona AGH oraz do zwiedzenia uczelni.

Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej - fot. Zbigniew Sulima

Zakończeniem uroczystości w dniu 23 maja 2012 roku było tradycyjne koleżeńskie spotkanie jubilatów z rektorem i dziekanami w „Krakusie”. Biesiadowano w atmosferze pełnej wspomnień, przyjaźni, cieszono się z tej uroczystości, snuto plany przyszłych spotkań koleżeńskich oraz oglądano i wybierano fotografie wykonane podczas uroczystości.

Organizatorami 39. Odnowienia Immatrykulacji w dniu 23 maja 2012 roku byli: dr inż. Krystyna Norwicz z ramienia SW AGH i przedstawiciele poszczególnych wydziałów z rocznika 1962/63. Wydział Górniczy reprezentowali: dr inż. Stanisław Bednarz, mgr inż. Stanisław Gwoździkowski oraz mgr inż. Henryk Kopeć; z Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy: prof. Stanisław Rychlicki, dr inż. Andrzej Szybist; z Wydział Geodezji Górniczej: mgr inż. Wiesław Bandosz, mgr inż. Zbigniew Głogowski oraz prof. Ryszard Hycner; z Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej: mgr inż. Zbigniew Biernat, mgr inż. Stanisław Gąsiorek oraz dr inż. Anna Kiewrel.

Podsumowując 39. uroczystość dla rocznika 1962/63 w dniu 23 maja 2012 roku, immatrykulację odnowiło: 68 górników, 62 geologów, 54 geodetów i 46 elektrotechników; łącznie 230. studentów jubilatów.

dr inż. Krystyna Norwicz