Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
21 maj 2018
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Sukces absolwentów AGH w konkursie prac dyplomowych z dziedziny komunikacji

W dniu 11 czerwca 2012 roku w siedzibie Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK) Oddział w Krakowie, odbyło się uroczyste podsumowanie 42. edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe uczelni Krakowa w dziedzinie transportu i budownictwa komunikacyjnego. W konkursie rywalizowały między sobą 24 prace dyplomowe obronione w 2011 roku, w tym 5 prac dyplomantów z Akademii Górniczo-Hutniczej i 19 prac dyplomantów z Politechniki Krakowskiej. Sąd Konkursowy pod przewodnictwem mgr. inż. Andrzeja Kollbka docenił walory prac dyplomowych absolwentów AGH przyznając im I i III miejsce w konkursie. Laureatami zostali: mgr inż. Tomasz Majkusiak i mgr inż. Michał Marek, którzy za pracę pt. Zastosowanie pakietu Bentley InRoads w projektowaniu i geodezyjnej obsłudze budowy węzła komunikacyjnego „Nowy Kleparz” napisaną pod kierunkiem dr. inż. Michała Stracha otrzymali I nagrodę oraz mgr inż. Joanna Olchawska, której praca napisana pod kierunkiem dr. inż. Marka Bogackiego zatytułowana Analiza możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z autobusów komunikacji miejskiej w Krakowie zajęła III miejsce. Jak podkreślono w uzasadnieniu wyników konkursu, nagrodzone prace dyplomowe wnosiły duży potencjał innowacyjny oraz miały charakter aplikacyjny. Warto podkreślić, że wszyscy wspomniani laureaci są absolwentami Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.

dr inż. Marek Bogacki
Wydział GGiIŚ AGH

fot. arch. autora