Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
17 lipiec 2018
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
UNESCO AGH Chair

– partnerska współpraca pomiędzy AGH i MUST

W dniach 6–8 czerwca 2012 roku, Mongolian University of Science and Technology (MUST) w Ulaanbaatar gościła uczestników międzynarodowej konferencji pt.: Building a world class university: challenges and invitatives 2012. Podczas konferencji wygłoszono 40 referatów w następujących grupach tematycznych: Creating a world class university: policy and initiatives, New changes and challenges in engineering higher education, Developing university excellence in innovation and entrepreneurship. Celem konferencji była dyskusja zorientowana na wypracowanie warunków budowy uczelni technicznej spełniającej wymagania globalnego świata oraz XXI wieku. W konferencji reprezentowanych było 7 krajów: Chiny, Japonia, Korea Południowa, Mongolia, Polska, Rosja, USA.

fot. arch. autora

Strona polska (AGH) reprezentowana była przez prof. Jerzego Lisa, Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju oraz prof. Janusza Szpytko, Kierownika Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH – UNESCO. Podczas konferencji wygłoszono 2 referaty ukierunkowane na misję uczelni technicznej XXI wieku oraz znaczenie wiedzy i praktyki w kształceniu na poziomie inżynierskim. Zapoznano ponadto uczestników konferencji z kierunkami działania i osiągnięciami Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH – UNESCO.

Podczas wizyty prof. J. Lis podpisał z Rektorem MUST profesorem Damdinsuren Bayanduuren umowę wyrażającą wolę współpracy AGH z MUST, w szczególności w zakresie realizacji programu UNESCO. W rozmowach ze strony mongolskiej uczestniczył ponadto wicerektor MUST prof. Ochirbat Baatar.

Konferencja w MUST była rezultatem inicjatywy Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH – UNESCO: UCTE 2012, UNESCO Interregional Education Conference in Technology and Education – Global Benchmarking and Education, Kraków 8–10 grudnia 2011 roku oraz wcześniejszych wizyt pracowników MUST w AGH w ramach programu stypendialnego AGH UNESCO.

opracował – prof. Janusz Szpytko