Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
21 maj 2018
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Inżynieria biomedyczna AGH w czołówce

Prace magisterskie studentów inżynierii biomedycznej AGH najlepsze w konkursie Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej

Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej (mające swoją siedzibę w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie) ogłosiło wyniki V konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny Inżynierii Biomedycznej obronioną w 2011 roku. Tym razem konkurs był wielkim triumfem studentów AGH. Zdobyli oni obydwie główne nagrody oraz dwa spośród czterech przyznanych wyróżnień.

Warto podkreślić, że konkurs, w którym tak dobrze zaprezentowali się studenci Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej AGH ma bogatą tradycję. Zarząd PTIB już 6 kwietnia 2007 roku podjął uchwałę o rozpisaniu otwartego konkursu, dla wszystkich prac z różnych dziedzin Inżynierii Biomedycznej: informatyki biomedycznej, biopomiarów, biomechaniki, biomateriałów, biocybernetyki i wszystkich dziedzin pokrewnych. Ma on na celu zachęcić przyszłych magistrantów do podejmowania ambitnych prac z zakresu Inżynierii Biomedycznej, a także popularyzację tej dziedziny nauki w Polsce. Przedmiotem konkursu są prace magisterskie, które wnoszą oryginalny wkład do tej dziedziny wiedzy lub twórczo wykorzystują jej metody.

fot. arch. M.W-B

Laureatami konkursu w 2011 roku zostali:

– I nagrodę w wysokości 3 tys. zł otrzymała mgr inż. Małgorzata Włodarczyk-Biegun z Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej AGH za pracę nt. „Nowej generacji biomateriały hydrożelowe do leczenia ubytków tkanki kostnej”,

– II nagrodę otrzymali: mgr inż. Tomasz Karaś i mgr inż. Robert Kos z Katedry Automatyki – Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH za pracę nt. „Czujnik optyczny jako podstawa systemu sterowania urządzeniami domowymi przez osoby niepełnosprawne”.

– Wyróżnienia otrzymali absolwenci Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej AGH: mgr inż. Wojciech Tekiela i mgr inż. Przemysław Kowalski. Dwa dalsze wyróżnienia otrzymali mgr inż. Joanna Basałyga z Politechniki Wrocławskiej i mgr inż. Tomasz Micun z Politechniki Gdańskiej.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 25 maja 2012 roku w AGH podczas Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Biomedycznej – Edukacja.

Poniżej przedstawiamy krótką sylwetkę laureatki tegorocznego konkursu.

fot. arch. M.W-B

Mgr inż. Małgorzata Włodarczyk-Biegun jest absolwentką Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej AGH.

Studia magisterskie na kierunku Inżynieria Biomedyczna o specjalności inżynieria biomateriałów ukończyła z wyróżnieniem w 2011 roku. Na 5. roku otrzymała zgodę na indywidualny tok studiów. W 2010 roku ukończyła (również z wyróżnieniem) studia magisterskie na kierunku psychologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jest zatrudniona i robi doktorat na UR Wageningen w Holandii, gdzie zajmuje się opracowywaniem materiałów hydrożelowych do regeneracji tkanki kostnej człowieka.

Kilka wybranych faktów z życiorysu laureatki:

Po ukończeniu II LO w Krakowie, rozpoczęła studia magisterskie na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych UJ. Jednakże po pierwszym roku zaczęła odczuwać brak przedmiotów ścisłych w programie edukacji i zdecydowała się równolegle rozpocząć studia na MSIB AGH. Udało jej się ukończyć w terminie oba kierunki, studiowane równolegle w trybie dziennym. W czasie studiów ukończyła również studium pedagogiczne oraz szkolenie na instruktora jazdy konnej. Praca magisterska z psychologii łączyła zainteresowania psychologią i inżynierią biomedyczną, została napisana na temat matematycznego modelowania uwagi człowieka. Praca magisterska z inżynierii biomedycznej została napisana w całości po angielsku głównie na podstawie badań, które studentka prowadziła w Holandii na uniwersytecie w Nijmegen w ramach wymiany ERASMUS na 5 roku studiów. Praca nosi tytuł: „Materiały hydrożelowe do leczenia ubytków tkanki kostnej” i została nagrodzona I miejscem w konkursie PTIB na najlepszą pracę magisterską z zakresu inżynierii biomedycznej oraz II miejscem w konkursie Diamenty AGH w zakresie prac teoretycznych.

Zaraz po obronie przyjęto aplikację studentki na doktorat w Wageningen, gdzie pracuje również nad hydrożelami do regeneracji tkanki kostnej. Wierzy, że praca, którą wykonuje przyczyni się do opracowania materiału, który znajdzie w przyszłości praktyczne zastosowanie i pomoże wielu ludziom, którym poważne złamania i urazy kości utrudniają sprawne funkcjonowanie.

fot. arch. M.W-B

W czasie studiów otrzymywała stypendium Ministra Edukacji za osiągnięcia akademickie w roku 2009/2010 oraz została laureatką konkursu „Studencki Nobel 2009”. W czasie studiów napisała również kilka publikacji.

Już od czasu liceum lubiła zajmować się pracą z ludźmi. W liceum pełniła funkcję rzecznika praw ucznia, a potem była przewodniczącą samorządu studenckiego i tzw. Prezydentem Szkoły. W czasie studiów pracowała jako wolontariusz – instruktor w Ośrodku Rekreacji i Rehabilitacji Konnej „Tabun”, należącym do Młodzieżowego Domu Kultury oraz pracowała z dziećmi chorymi na autyzm w Szkole Specjalnej nr 13 w Krakowie.

Była również Liderem Młodzieżowym na międzynarodowej wymianie z programu Unii Europejskiej „Youth” oraz czterokrotnie wolontariuszem na Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. W czasie studiów odbyła również profesjonalne praktyki z dziedzin łączących jej różne zainteresowania – w psychologiczno-pedagogicznych gabinetach przedszkolnych, w firmie informatycznej oraz gabinecie weterynaryjnym.

Jeśli chodzi o zajęcia poza pracą, to każdego dnia znajduje czas, by jeździć na swoim ulubionym koniu, którego aktualnie dzierżawi w Holandii. I jak to w Holandii – obowiązkowo jeździ wszędzie na rowerze. Ponadto wraz z mężem trenuje taniec towarzyski. W czasie wolnym uwielbia podróżować, ale najbardziej interesują ją nie miasta, ale przyroda. Uwielbia wszystkie zwierzęta i przebywanie blisko natury. Dlatego tak bardzo cieszą ją studia w Wageningen, które jest małym miasteczkiem uniwersyteckim otoczonym ze wszystkich stron zielenią, pełnym zwierząt i ptaków.

Małgorzata Krokoszyńska