Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
21 maj 2018
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Strefa Doktoranta

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów AGH została powołana, aby działać na rzecz społeczności doktorantów AGH w sprawach, które dotyczą praw i obowiązków, a także nauki, kultury oraz warunków socjalno-bytowych. Dotychczasowa oraz planowana działalność URSDD AGH wiąże się ze wszystkimi wymienionymi aspektami. Warto wspomnieć o przynajmniej kilku spośród zrealizowanych dotychczas inicjatyw samorządu.

Zarząd Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów AGH prowadził prace nad Regulaminem Stacjonarnych Studiów Doktoranckich w AGH oraz Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AGH. Zarząd proponował w powyższych dokumentach szereg zamian mających poprawić status doktorantów na uczelni, jak również opiniował zmiany zaproponowane przez władze uczelni.

Przedstawiciele Zarządu URSD prowadzą współpracę z Porozumieniem Doktorantów Uczelni Technicznych oraz Porozumieniem Doktorantów Uczelni Krakowskich, a także czynnie uczestniczą w Zjazdach Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych oraz innych istotnych spotkaniach i konferencjach.

URSD AGH ma na swoim koncie wiele inicjatyw takich jak organizacja wyjazdów narciarskich – Puchar Prorektora ds. Nauki AGH, czy organizacja międzynarodowej konferencji doktorantów EURODOC 2012.

Istotniejszym aspektem jest planowana dalsza działalność URSD AGH, w której z pewnością nie zabraknie również dotychczas podejmowanych działań. Dodatkowo planowane są:

– działania na rzecz zwiększenia poziomu kształcenia doktorantów (np. organizacja kursu języka angielskiego dla doktorantów ze wszystkich wydziałów),

– działania na rzecz zwiększenia świadomości doktorantów oraz promocja studiów doktoranckich (np. poprzez wydanie przewodnika po studiach doktoranckich AGH),

– organizacja szeregu wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym,

– działania o charakterze reprezentacyjnym.

To tylko część spośród zrealizowanych oraz zaplanowanych przedsięwzięć URSD AGH. Samorząd rozszerza swoją działalność o kolejne aspekty. Przedstawiciele URSD AGH są członkami krajowych oraz międzynarodowych organizacji doktorantów.

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów pozostaje do dyspozycji doktorantów AGH, chętnie niesie pomoc wychodząc naprzeciw potrzebom doktorantów.

Członkowie Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów AGH:

– Łukasz Wzorek – Przewodniczący URSD, Wydział Metali Nieżelaznych, Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów,

Łukasz Wzorek

Łukasz Wzorek

– Klaudia Czopek – Wiceprzewodnicząca URSD, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, stanowiska w innych organizacjach doktorantów, Członek Zarządu Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców

Klaudia Czopek

Klaudia Czopek

– Łukasz Bączek – Sekretarz URSD, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki,

Łukasz Bączek

Łukasz Bączek

– Marcin Węgrzynowski – Członek URSD, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,

Marcin Węgrzynowski

Marcin Węgrzynowski

– Marta Wojda – Członek URSD, Wydział Energetyki i Paliw,

Marta Wojda

Marta Wojda

– Anna Wnuk – Członek URSD, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Anna Wnuk

Anna Wnuk

fot. Zbigniew Sulima

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów

ul. Reymonta 17, I DS ALFA, blok 1, niski parter pok. 20
30–059 Kraków
telefon: 12–617–33–69
www.doktoranci.agh.edu.pl, www.facebook.com/URSD.AGH