Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
21 maj 2018
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Kalendarium rektorskie

17 maja 2012

• Spotkanie „Biznes dla uczelni, uczelnie dla biznesu” w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wizyta profesora Billa Chambersa z Liverpool Hope University, w ramach współpracy z Universities Network of European Capitals of Culture.

Posiedzenie Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego.

18 maja 2012

• Ogłoszenie wyników XIII edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową DIAMENTY AGH oraz otwarcie pokonkursowej wystawy wyróżnionych prac w Bibliotece Głównej AGH.

• Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału IMiR poświęcone Jubileuszowi 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. Józefa O. Hansela.

19 maja 2012

• Podpisanie umowy o współpracy z The Gem and Jewelry Institute of Thailand, z udziałem Jego Ekscelencji Pana Bansarn Bunnag, Ambasadora Królestwa Tajlandii w Polsce.

21 maja 2012

• Spotkanie z Prezydentem Miasta Mielec, panem Januszem Chodorowskim oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, panem Zdzisławem Nowakowskim w celu omówienia dalszej współpracy w prowadzeniu ZOD Mielec.

20–22 maja 2012

• XVII Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego w Łodzi.

22–26 maja 2012

• Konferencja organizowana przez EUNIS European University Information Systems pt.: Hight Education Challenges and Prioriries: Information Technology as a lever for competitiveness (Praga, Czechy).

23 maja 2012

• Uroczystość odnowienia immatrykulacji po 50. latach dla absolwentów Wydziałów: Górniczego, Geologiczno-Poszukiwawczego, Geodezji Górniczej, Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej.

• Spotkanie z Rektorem Politechniki Śląskiej prof. Andrzejem Karbownikiem.

• Uroczyste otwarcie pawilonu D-4 Wydziału Energetyki i Paliw.

24–26 maja 2012

• Posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz udział w Zgromadzeniu Plenarnym KRASP połączone z obchodami 15-lecia KRASP (Uniwersytet Warszawski).

24 maja 2012

• Wizyta w firmie CERTECH Sp. z o.o. w Kozach k. Bielska-Białej.

25 maja 2012

• Międzynarodowa konferencja pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej a rozwój miast w zaawansowanym okresie transformacji gospodarczej”, zorganizowana przez Europejski Instytut Nieruchomości, Międzynarodowy Instytut Rozwoju Miast i AGH.

• Jubileusz 50-lecia firmy KOŁO.

28 maja 2012

• Wręczenie aktów powołania członkom Sekcji Materiałów Budowlanych Instytutu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.

29 maja 2012

• Posiedzenie Kapituły Nagrody im. Profesora Zbigniewa Engela.

• Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Markowi Nawarze, pierwszemu Marszałkowi Województwa Małopolskiego, posłowi na Sejm RP, współtwórcy reformy samorządowej.

• Konferencja „Rola i miejsce węgla brunatnego w krajowej energetyce XXI wieku” zorganizowana przez Komisję Gospodarki Narodowej przy Senacie RP.

29–30 maja 2012

• Jubileusz 45-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

31 maja 2012

• Posiedzenie Sekcji V Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Warszawa.

• Jubileusz 20-lecia firmy Treko Laser.

• Konferencja Multimedia Communications, Services and Security, zorganizowana przez Katedrę Telekomunikacji AGH w ramach projektu Unii Europejskiej INDECT.

31 maja – 3 czerwca 2012

• Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych zorganizowane przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i Akademię Morską w Szczecinie.

1 czerwca 2012

• Wręczenie „Diamentowych Indeksów AGH”.

• Spotkanie z Lordem Howellem, Ministrem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii zorganizowane przez Zarząd Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego (Politechnika Warszawska).

3–11 czerwca 2012

• Wizyta w Ułan Bator, Mongolia – udział w Międzynarodowej Konferencji Building a world class university: challenges and initiatives, podpisanie umowy o współpracy z The Mongolian University of Science and Technology.

4 czerwca 2012

• Konferencja poświęcona roli energii słonecznej fotowoltaiki w realizacji założeń mapy drogowej w sektorze energii do 2050 roku (Energy Roadmap 2050) w Europie Centralnej, zorganizowana przez Central Europe Energy Partners, AISBL (CEEP), (Warszawa).

6 czerwca 2012

• „Święto Małopolski” połączone z uroczystą sesją Sejmiku Województwa Małopolskiego, podczas której Rektor AGH prof. Antoni Tajduś został uhonorowany Srebrnym Medalem za Zasługi dla Województwa Małopolskiego.

• Udział u posiedzeniu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

8 czerwca 2012

• Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II kardynałowi Tarcisio Bertone – Sekretarzowi Stanu Stolicy Apostolskiej.

11 czerwca 2012

• Debata pt. „Węgiel – skarb czy przekleństwo dla gospodarki Polski?”.

12 czerwca 2012

• Posiedzenie Konwentu AGH.

• Udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Członków Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (Warszawa).

13 czerwca 2012

• XIII Spotkanie – Seminarium Kawalerów Honorowego Medalu Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira, aula AGH.

14 czerwca 2012

Wizyta delegacji z Silicon Valley, USA.