Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
21 maj 2018
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Informacje Kadrowe

Na stanowisko profesora zwyczajnego zostali zatrudnieni:

– prof. dr hab. inż. Janusz Majta
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

– prof. dr hab. inż. Andriy Milenin
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

– prof. dr hab. inż. Jan Sińczak
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

– prof. dr hab. inż. Witold Byrski
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

– prof. dr hab. inż. Grzegorz Malina
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Na stanowisku profesora nadzwyczajnego zostali zatrudnieni:

– dr hab. inż. Ryszard Sroka
Wydział Elektrotechniki, Automatyki Informatyki i Elektroniki

– dr hab. inż. Jacek Szczerba
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

– dr hab. inż. Jarosław Ślizowski
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

– dr hab. Ludwik Pieńkowski
Wydział Energetyki i Paliw

Tytuł profesora nauk chemicznych otrzymał:

– dr hab. Włodzimierz Mozgawa
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał:

– dr hab. inż. Andrzej Tytko
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi uzyskali:

– dr inż. Tomasz Bajda
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

– dr Ewa Kmiecik
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskali:

– dr inż. Beata Dubiel
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

– dr inż. Agnieszka Kopia
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

– dr inż. Mirosław Wróbel
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

– dr inż. Krzysztof Duda
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

– dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

– dr inż. Krzysztof Wincza
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

– dr inż. Joanna Iwaniec
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

– dr inż. Krzysztof Mendrok
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

– dr inż. Barbara Kalandyk
Wydział Odlewnictwa

Stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych uzyskał:

– dr Zenon Matuszak
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Na podstawie materiałów dostarczonych przez Dział Kadrowo-Płacowy