Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
21 maj 2018
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
STEFSHIP sp. z o.o. – podpisanie porozumienia o współpracy

15 kwietnia 2012 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy firmą STEFSHIP sp. z o.o. sp. k. a Akademią Górniczo-Hutniczą.

Celem umowy jest nawiązanie i prowadzenie długoterminowej współpracy pomiędzy stronami. Strony deklarują zamiar współpracy w obszarach: realizacji prac naukowo-badawczych, wykonywania ekspertyz oraz konsultacji w obszarze działania spółki, uzgadniania tematów badawczych do realizacji w formie prac dyplomowych, praktyk studenckich i innych prac naukowo-badawczych, organizowania wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych i konferencji naukowych.

Firma STEFSHIP została założona w 1993 roku przez Stefana Szypulskiego, wieloletniego inspektora i Zastępcę Kierownika Inspektoratu Koordynacji i Nadzoru Polskiego Rejestru Statków. W swojej dotychczasowej historii, firma STEFSHIP wykonywała pomiary oraz przeprowadziła inspekcje na ponad 800 statkach, zarówno w czasie rejsów jak i w stoczniach na całym świecie. Oprócz działalności komercyjnej Firma STEFSHIP od wielu lat uczestniczy w konferencjach naukowych dotyczących metod badań nieniszczących.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez pana Stefana Andrzeja Szypulskiego – Prezesa Zarządu STEFSHIP Sp. z o.o. sp. k. oraz prof. Jerzego Lisa – Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju AGH i prof. Janusza Kowala – Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Koordynatorzy umowy:

– ze strony STEFSHIP sp. z o.o. sp. k. – Stefan Andrzej Szypulski;

– ze strony AGH: dr hab. inż. Jerzy Kwaśniewski, prof. AGH.

Agnieszka Wójcik
Centrum Transferu Technologii