Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 maj 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Grant Rektorski – czwarta edycja konkursu
23 styczeń 2012

Zakończył się właśnie kolejny konkurs na dofinansowanie działalności studentów w studenckich kołach naukowych znany pod nazwą „Grant Rektorski”. Warto przypomnieć, że celem konkursu jest dofinansowanie najciekawszych projektów i prac prowadzonych przez studenckie koła naukowe, których przybywa w naszej uczelni z każdym rokiem. Aktualnie zarejestrowanych jest w AGH i w większości działających, ponad sto! studenckich kół naukowych, skupionych w pionach górniczym i hutniczym. Regulamin konkursu oparty jest na czterech podstawowych kryteriach oceny projektów: oryginalność i atrakcyjność tematu, aktualność i waga problemu, stopień zaangażowania koła (liczba wykonawców projektu) oraz wielkość grupy beneficjentów (liczba osób, organizacji). Od czwartej edycji konkursu obowiązuje zasada, że każde koło naukowe może zgłosić w danym roku maksimum dwa projekty samodzielnie lub we współpracy z innymi kołami. Dodatkowo wprowadzono także wymaganie potwierdzonego dofinansowania kosztów zgłaszanego projektu pozyskanego z innych źródeł. Dokonano także w ramach oceny i rankingowania wniosków rozdziału projektów na dwie grupy: projekty konstrukcyjno-badawcze i projekty dotyczące szkoleń, warsztatów naukowych, konferencji i seminariów. Do czwartej edycji konkursu zgłoszono 57 wniosków z czego w wyniku oceny dokonanej przez komisję, pod przewodnictwem Prorektora ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kąkola, dofinansowanie uzyskało 40 projektów wymienionych poniżej. Gratulacje dla zdobywców grantów i życzenia sukcesu w realizacji projektów, a pozostałym kołom naukowym życzenia nowych i ciekawych projektów w przyszłorocznej edycji konkursu. Już z samych tytułów tegorocznych wniosków wynika duża różnorodność podejmowanej przez koła naukowe tematyki. Realizacja projektów w ramach grantu rektorskiego to dla członków kół naukowych także świetna lekcja przed „dorosłymi” grantami, o które zapewne walczyć będą w nieodległej przyszłości już jako absolwenci naszej Uczelni. Dodatkowym pozytywnym aspektem tegorocznego konkursu jest zwiększenie zainteresowania i wsparcia działalności studentów przez władze wydziałów. Praktycznie wszystkie projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach tegorocznego konkursu otrzymały także wymierne wsparcie finansowe od wydziałów. Z każdym rokiem rośnie także liczba zgłaszanych wniosków zawierających projekty wspierane przez sponsorów zewnętrznych. Świadczy to o wzrastającym zainteresowaniu firm zewnętrznych tą form działalności naukowej studentów oraz doskonaleniu przez studentów umiejętności pozyskiwania takich środków finansowych. W obu przypadkach to także korzyść dla samej uczelni.

Etapy realizacji tegorocznych „grantowych” projektów zaowocują zapewne prezentacjami na najbliższej, już XLIX, sesji studenckich kół naukowych, która odbędzie się w maju br. Podsumowanie realizacji tegorocznych grantów oraz ich „odbiór” odbędzie się, podobnie jak w ubiegłym roku, w ramach jesiennego seminarium studenckiego ruchu naukowego.

Leszek Kurcz

Nazwa koła

Tytuł projektu

Biomed + Interga

Model układu krążenia człowieka – część II

Blabel

The Blabels Studencka gazeta wielojęzyczna o charakterze informacyjno-edukacyjnym

Cyborg

Autonomiczny robot lewitujący napędzany jednym wirnikiem

De Re Metallica

Budowa pieca indukcyjnego do topienia metali nieżelaznych otrzymywanych z recyklingu

Doskonalenie Jakości

Budowa stanowiska do badań ścieralności materiałów, żywotności narzędzi i oceny przydatności środków-chłodząco smarujących w procesach przetwarzania metali

Eko-Energia

Budowa hybrydowego kolektora słonecznego

Eko-Energia

Budowa stacji dokująco-ładującej roboty konstruowane w AGH

Elektroników

Bezprzewodowa sieć kontrolno-pomiarowa AGH

Elektroników

System hamowania rekuperacyjnego w pojeździe elektrycznym

Energon

Stanowisko badawczo-dydaktyczne układu hybrydowego silnik Stirlinga – kolektory słoneczne dla celów wytwarzania energii elektrycznej

Format

Konferencja studentów i doktorantów „Materiały Technologie Człowiek”

Geodetów

Konferencja naukowa i Sympozjum z okazji 60-lecia działalności Koła Naukowego Geodetów „Dahlta” przy Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Geodetów

Pomiary przemieszczeń wydm ruchomych ze szczególnym uwzględnieniem Wydmy Łąckiej na terenie Słowińskiego Parku Narodowego

Geofon

Badania archeologiczne przy wykorzystaniu metod geofizycznych w kościele św. Katarzyny i przyległego grodziska w Witoni k. Kutna

Geofon

V Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne „Geosfera 2012”

Geoturystyka

Projekt zagospodarowania geoturystycznego wybranych obiektów Ojcowskiego Parku Narodowego – etap II

Glider

Ogólnopolski konkurs symulacji komputerowej „SimCOMP”

Grafiki Komputerowej I Geomatyki

Polonizacja i popularyzacja Bazy Danych Przestrzennych SPATIALITE
na licencji Wolnego Oprogramowania

Grafiki Komputerowej I Geomatyki

Wykorzystanie technologii skanowania laserowego do budowy wirtualnego modelu Kopalni Ćwiczebnej „Sztygarka” w Dąbrowie Górnicze

Grzała

OZE Day – Dzień Odnawialnych Źródeł Energii

Ignis

Model nowoczesnego systemu grzewczego z zastosowaniem absorpcyjnej pompy ciepła zasilanej gazem ziemnym

Ignis + Grzała

Samochód zasilany holzgazem

Implant

Czyszcząca szczoteczko-nakładka do zębów typu Ultrasonic

Implant

Wizualizator medyczny 3D

Integra

Łazik marsjański

Kiwon

Badania środowiska występowania węglowodorów na Karpacko-Galicyjskim Szlaku Naftowym

Komfort

Ergonomia w obiektywie

Mechaników

Budowa pięcioosiowego frezarskiego centrum obróbkowego o sterowaniu numerycznym

Mechaników Energetyków

Budowa stanowiska do oceny procesu sprężania przy zmianie warunków cieplno-przepływowych cylindra sprężarki tłokowej

Mentor

Konferencja Studencka Biznes-Zarządzanie-Informatyka

Metalsoft

Sterowanie komputerem za pomocą gestów w zastosowaniu do wizualizacji 3D

Modelowanie w Finansach

Wspieranie innowacyjności studenckiej w informatyce i automatyce

MSS

85-lecie Koła Naukowego Metalurgii Surówki i Stali KNMSS

MSS + Kow_Art.

Rekonstrukcja starożytnego pieca dymarskiego w myśl koncepcji powierzchni swobodnego krzepnięcia kloców żużlowych – kontynuacja

Piorun

Transformator Tesli

Redox

Możliwości zastosowania modyfikowanych glinokrzemianów warstwowych do usuwania wybranych związków z grupy emerging contaminants ze ścieków

Telephoners

Bank Czasu

Zarządzanie

Badanie oczekiwań pracodawców wobec absolwentów AGH w Krakowie

Zarządzanie

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem – wpływ organizacji studenckich na kształtowanie współczesnego menagera”. Konferencja z okazji XX-lecia SKN Zarządzanie AGH