Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
29 maj 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
6. edycja konkursu e-point SA na prace dyplomowe z technologii Java rozstrzygnięta!
23 styczeń 2012

Z przyjemnością informujemy o wynikach VI edycji konkursu e-point SA (www.e-point.pl) na najlepsze prace dyplomowe z zakresu rozwiązań internetowych realizowanych w technologii JAVA.

W wielu branżach współczesnej gospodarki brak strony internetowej skazuje firmę na utratę klientów. Jednak samo jej posiadanie nie gwarantuje sukcesu. Istotą problemu jest możliwość dotarcia do tej strony przez potencjalnych klientów. Na ten aspekt zwrócili uwagę laureaci pierwszego miejsca konkursu e-point (www.e-point.pl) na najlepsze prace dyplomowe dot. technologii JAVA – Damian Nowak i Wojciech Hryniewski z Politechniki Gdańskiej z Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. W swojej pracy inżynierskiej stworzyli „System wspomagający działania marketingowe związane z wyszukiwarkami internetowymi – Seobserwator”. Z jego wykorzystaniem, osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie stron firmowych mogą na bieżąco oceniać swoje działania. Pozwala to tak je dostosowywać, aby nie tylko zwiększyć szanse wejścia na strony przez potencjalnych klientów, ale także ich pozyskać, co przełoży się na wymierny efekt finansowy. Na uwagę zasługuje również zrealizowana z sukcesem próba wykorzystania nowych metod tworzenia oprogramowania. Autorzy dostosowali do własnych potrzeb metodykę Scrum, która mieści się w nurcie tzw. zwinnych metodyk tworzenia oprogramowania.

Laureaci pierwszego miejsca otrzymają nagrodę w wysokości 7 tys. zł.

Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 5 tys. zł otrzymała praca magisterska pt. „Uniwersalna, otwarta platforma usług tłumaczenia iteracyjnego”. Autorzy pracy, Anna Potępa i Piotr Płonka, absolwenci Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, przedstawili bardzo nowatorskie podejście do palącego problemu dostępu do treści z Internetu dla osób nie znających konkretnego języka. Przedstawiona koncepcja tłumaczenia treści z zaangażowaniem osób władających wyłącznie jednym językiem, stanowi według jury ciekawą alternatywę dla tradycyjnych usług oferowanych przez agencje tłumaczeń, szczególnie ze względu na czas i koszty wykonania translacji.

Trzecie miejsce i nagroda w wysokości 3 tys. zł przypadła pracy magisterskiej pt. „Środowisko do monitorowania pozycji obiektów rzeczywistych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych”. Jej twórcami są również absolwenci Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH – Kamil Burczyk i Piotr Krawiec.

System zrealizowany w ramach pracy w swoim założeniu miał ułatwiać planowanie różnych aktywności sportowych czy turystycznych, rejestrację przebytych tras oraz dzielenie się nimi z internautami. Natomiast w ocenie e-point rozwiązuje on szereg bardziej ogólnych problemów i przez to może z powodzeniem znaleźć zastosowanie w wielu innych dziedzinach, np. w logistyce. Praca stanowi zarazem ciekawy przykład kompilacji różnych technologii i usług, w efekcie czego otrzymujemy nową, realną wartość dla użytkowników.

Jury konkursu zauważyło, że autorzy wszystkich nagrodzonych prac koncentrują się na rozwiązywaniu konkretnych, ciekawych problemów współczesnego świata. Korzystają przy tym z dostępnych technologii, ale nie stawiają ich w centrum uwagi.

Wiele nadesłanych prac dyplomowych, w tym prace nagrodzone potwierdzają pewien trend, który można zaobserwować od kilku lat, polegający na budowie systemów będących raczej konglomeratem współpracujących ze sobą usług niż wielkim, ciężkim, monolitycznym systemem informatycznym.

– Prowadząc od wielu lat konkurs mamy wyjątkową okazję przyglądać się polskim uczelniom technicznym, które kształcą naszych przyszłych inżynierów. Obecnie obserwujemy bardzo wysoki poziom prac w zakresie stosowania technologii będących w naszym kręgu zainteresowań (technologie internetowe oraz Java Enterprise). Jednak na szczególne nasze uznanie zasługują prace prowadzone przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, gdzie poza perfekcyjnym stosowaniem technologii mamy do czynienia z ciekawym i atrakcyjnym doborem tematów prac. Absolwenci tej uczelni już czwarty rok z rzędu znaleźli się w gronie laureatów naszego konkursu – podsumował Jarosław Błąd, dyrektor ds. realizacji e-point i przewodniczący jury.

Patronami medialnymi tegorocznej, 6. edycji konkursu są: JAVAexPress, DEVELOPERS WORLD, Software Developer’s Journal oraz Stowarzyszenie Software Engineering Professionals Polska.

Szczegółowe informacje na temat konkursu:

www.e-point.pl/konkurs

Informacja z firmy e-point SA