Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
30 czerwiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA
23 styczeń 2012

podpisanie "Porozumienia o współpracy"

W dniu 3 stycznia 2012 roku zostało podpisane „Porozumienie o współpracy” pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach SA.

Celem porozumienia jest nawiązanie długoterminowej współpracy pomiędzy stronami w zakresie nauk chemicznych, nowych materiałów i technologii, energii i jej zasobów, inżynierii elektrycznej i mechanicznej, technologii informacyjnych oraz ochrony środowiska.

Azoty Tarnów są znaną na międzynarodowym rynku produktów chemicznych firmą oferującą nawozy mineralne, tworzywa konstrukcyjne oraz chemikalia. Wraz ze spółkami zależnymi tworzą największą w Polsce działającą w sektorze chemicznym grupę kapitałową. Strategia rozwoju Spółki zakłada koncentrację zasobów na następujących obszarach:

• sektor produktów dla rolnictwa, w szczególności nawozów mineralnych,

• sektor zaawansowanych technologicznie materiałów, w szczególności tworzyw konstrukcyjnych,

• sektor chemikaliów.

Od wielu lat Azoty Tarnów ściśle współpracują z jednostkami naukowo badawczymi, opierając na tej współpracy budowę kompetencji technicznych i technologicznych stanowiących jeden z kluczowych czynników sukcesu w sektorze chemicznym.

Porozumienie zostało podpisane przez pana Jerzego Marciniaka – Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego oraz Krzysztofa Jałosińskiego – Wiceprezesa Zarządu. Akademię reprezentowali prof. Antoni Tajduś – Rektor AGH i prof. Jerzy Lis – Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju.

Koordynatorzy umowy:

– ze strony Azotów Tarnów – Wiesław Kozioł

– ze strony AGH – prof. Jerzy Lis.

Agnieszka Wójcik
Centrum Transferu Technologii