Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
30 czerwiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Podpisanie porozumienia o współpracy z Gminą Trzebinia
23 styczeń 2012

W dniu 24 listopada 2011 roku w Trzebini odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a Gminą Trzebinia.

Porozumienie o współpracy ma na celu wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Akademii oraz potencjału Gminy Trzebinia dla dalszych działań. Strony zadeklarowały zamiar współpracy w zakresie:

– technologii produkcji paliw alternatywnych z połączenia węgla z biomasą,

– ochrony środowiska,

– obróbki metali lekkich,

– rozwoju nowych technologii.

Gmina Trzebinia stanowi wspólnotę samorządową osób zamieszkałych na jej terytorium. Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni 105 km2. W skład Gminy wchodzą: miasto Trzebinia z jej osiedlami oraz sołectwa. Siedzibą organów Gminy jest miasto Trzebinia. Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zakres działania i zadania Gminy określa ustawa.

Porozumienie zostało podpisane przez pana Stanisława Szczurka – Burmistrza Miasta Trzebini oraz prof. Antoniego Tajdusia – Rektora AGH.

Koordynatorzy umowy ze strony Gminy Trzebinia – Stanisław Szczurek; ze strony AGH – Przemysław Olszewski.

Agnieszka Wójcik
Centrum Transferu Technologii