Biuletyn AGH
Magazyn Informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej
30 czerwiec 2022
Strona GłównaBiuletyn AGHArchiwumKontakt
Stowarzyszenie Akademii Pełni Życia
23 styczeń 2012

podpisanie „Porozumienia o współpracy”

W dniu 19 grudnia 2011 roku na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Akademii Pełni Życia.

Współpraca pomiędzy stronami ma na celu między innymi wspólne organizowanie zajęć edukacyjnych dla seniorów, kształtowanie i wzmacnianie postaw aktywności edukacyjnej i społecznej osób starszych, wspólne realizowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych i badawczych dotyczących seniorów.

Akademia Pełni Życia jest niezależnym stowarzyszeniem non-profit działającym na rzecz poprawy jakości życia osób w średnim i starszym wieku. Głównym celem Stowarzyszenia jest projektowanie i organizowanie wysokiej jakości zajęć edukacyjnych adresowanych do seniorów, tak ze środowisk lokalnych, jak i europejskich oraz podejmowanie działań na rzecz aktywizacji starszego pokolenia i pełnoprawnego włączenia go do nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego. Obok bieżącej działalności szkoleniowej Stowarzyszenie realizuje krajowe i międzynarodowe projekty edukacyjne nastawione na wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie edukacji seniorów oraz uczestniczy w krajowej i europejskiej debacie dotyczącej problematyki ludzi starszych.

Porozumienie zostało podpisane przez panią Marię Kacprzycką – Prezes oraz panią Marię Serek – Skarbnika Stowarzyszenia. Akademię reprezentował prof. Antoni Tajduś – Rektor AGH.

Koordynatorzy umowy ze strony Stowarzyszenia – Barbara Kaszkur-Niechwiej; ze strony AGH – Barbara Jezierska.

Agnieszka Wójcik
Centrum Transferu Technologii

fot. Zbigniew Sulima
fot. Zbigniew Sulima